Стената

Разделящата Стена или както палестинците я наричат – „Стената на апартейда” – е бариера, издигната между Западния бряг и Израел от израелските власти под претекста на съображения за сигурност.

Според доклад на Службата за координация по хуманитарни въпроси към ООН (OCHA), публикуван през м. юли 2010 г., построената част от Стената е с дължина около 430 км или 61.4% от планираната обща дължина от 707 км; в етап на строителство са следващите 8.4 % от Стената, а оставащите 30.1% са проектирани, но все още не са изградени. Когато бъде построена цялата Стена, 85% от нея ще бъдат във вътрешността на Западния бряг, включително и източен Йерусалим.

Трасето на Стената не следва т.нар. Зелена линия (или Линия на примирието), очертана през 1949 г. като демаркационна временна граница между Израел и съседните страни (Египет, Йордания, Ливан и Сирия). Това е и една от причините за критиките както в самата Палестина, така и в международен мащаб, срещу Стената, тъй като се счита, че тя е незаконно средство за анексиране на палестинска земя, представлява нарушение на международните закони и ограничава правото на свободно придвижване на палестинците в Западния бряг и достъпа до работа в Израел.

През м.юли 2004 г. Международният съд като основен съдебен орган на ООН издава препоръка, свързана с последствията от изграждането на Стената в окупираните палестински територии. В документа се посочва, че участъците от разделящата бариера във вътрешността на Западния бряг, включително и източен Йерусалим, както и пропускателният режим за преминаване, представляват нарушение на поетите от Израел ангажименти в областта на международното законодателство.

По-голямата част от Стената се състои от успоредни заграждения и пирамидални структури от бодлива тел. Има участъци, в  които Стената е изградена от големи циментови плочи, които достигат до 8 м височина. Пропускателните пунктове за преминаване се контролират от израелски войници.

Хуманитарните последствия за палестинците от Стената на апартейда имат няколко основни аспекта. Основната част от територията, разположена между Стената и Зелената линия, е затворена военна зона. Палестинците са принудени да си изваждат разрешителни, за да преминат в тази зона и да имат достъп до своите земеделски земи или водоизточници, които се намират в нея. Разрешителни за влизане се издават на малко хора, а в допълнение към това пропускателните пунктове са отворени само през определени часове, което сериозно ограничава възможностите за земеделска дейност.

В самата затворена военна зона живеят около 7 800 палестинци, които трябва да притежават разрешително за местоживеене ако са на възраст над 16 години, а в противен случаи трябва да напуснат своите домове. За да отидат на работните си места или на училище, за да получат достъп до основни битови и здравни услуги или за да осъществят социални контакти с близки и роднини, живеещи от другата страна на Стената, палестинците в зоната между Стената и Зелената линия трябва да преминават през пропускателните пунктове. Достъпът до специализирани здравни услуги, които основно се предлагат в болниците в източен Йерусалим, е изключително затруднен.

През 2009 г. затворената военна зона вече обхваща и регионите на Рамала, Хеброн, Салфит, Витлеем и Йерусалим. Поради ограничения пропускателен режим до затворената военна зона и изискването за притежаване на т.нар. „посетителски пропуск”, медицинското обслужване в нея е твърде ограничено. Пропускателният режим ограничава достъпа на лекарски екипи за домашни посещения, достъпа на линейки при необходимост от транспортиране на спешни пациенти, както и достъпа на мобилни медицински екипи.

Ако Стената на апартейда бъде цялостно изградена съгласно настоящите планове, 33 000 палестински жители на Западния бряг, включително и по-голямата част от населението на източен Йерусалим, ще бъдат принудени да живеят в затворената зона между Стената и Зелената линия.