Корицата на книгата „Нека ви изпълни възмущение!“ на Стефан Хасел

27 декември 2010

Корицата на книгата "Нека ви изпълни възмущение!" на Стефан Хасел