ПА и Чехия подписаха меморандум за разбирателство

7 март 2011

Председателят на Агенцията по водите, Шадад Ал-Атили, и представителят на Република Чехия в Палестинската автономия, Ево Шафи, подписаха в понеделник меморандум за разбирателство във връзка със сътрудничество по проект за многогодишно разпределение на наличните водни ресурси (MYWAS), който ще бъде финансиран с над 318 00 долара за период от три години, съобщава информационна агенция „Уафа“.

MYWAS е софтуеър за управление на водните ресурси и разрешаване на спорни въпроси.

Проектът включва събирането на данни за потреблението на вода, финансови и икономически данни за различни региони на Западния бряг, както и последващото въвеждане на тези данни в моделите на системата MYWAS.

Събраните данни ще се ползват и в други проекти за напояване, земеделие и управление на водните басейни, като в следващите години в тази насока ще се проведат редица работни семинари.

Република Чехия оказва постоянна подкрепа за развитието на водния сектор в Палестина чрез насърчаването и увеличаването на ефективността и капацитета на Агенцията по водите, планирането и извършването на икономически и социални анализи, както и чрез осигуряването на консултации за управленски политики при взимането на подходящи решения.

Източник

Tags: ,