Израел ще издава с приоритет разрешителни за оръжие на своите заселници

14 април 2011

След седмици обсъждане на нова политика по издаването на разрешителни за носене на оръжие, израелското министерство на обществената сигурност реши, че такива разрешителни ще се издават с приоритет на еврейските заселници, съобщава информационна агенция „Пи Ен Ен“.

Новият регламент се аргументира с оправданието, че всеки израелски гражданин, който живее в „опасна зона“ трябва да се ползва с държавни преференции по отношение на мерките за своята сигурност.

Целият Западен бряг, както и много градове и по-малки общности по протежение на т.нар. Зелена линия, попадат в обсега на тази „опасна зона“. Това са градове и заселнически селища, които са разположени в близост до палестински села и градове.

Израелските медии съобщават, че официални източници от службите за сигурност са посочили, че „когато един човек живее в опасен регион, неговото заявление за издаване на разрешително за носене на оръжие не може да се разглежда наравно със заявлението на друг човек [който не живее на подобно място]. В миналото обработвахме всички заявления по реда,  по който са постъпили при нас, без да даваме приоритет на когото и да било“.

Новият регламент влиза в сила незабавно.


Източник

Tags: , ,