Шломо Занд: “В “Израел” не може да се живее без араби; ако не ви харесват арабите, отивайте в Лондон!”

21 февруари 2013

Shlomo_Sand

[ 21/02/2013 ]
Ерика Хара

Шломо Занд е един не съвсем типичен “израелски” историк. Той твърди, че понятието “еврейски народ” е било създадено изкуствено, а разпространението на юдаизма в света се обяснява не с изгнанието на евреите от римляните, а мисионерската дейност и насилственото обръщане в тази вяра.
Върху Занд се стовариха с критика и той даже е получаваше заплахи във връзка с излизане на бял свят през 2008 година на неговата първа книга “Как бе изобретен еврейския народ”. Скоро завърши работата над втората си книга – “Как бe изобретена земята на “Израел”.
– Какво Ви накара да напишете новата книга?
– След издаването на първата ми книга, върху мен се нахвърлиха с критика ционистите. Те казваха, че аз искам да скъсам връзката между евреите и “тяхната” земя, и си помислих: “И наистина, книгата засяга далеч не всички проблеми, предизвикани от въпроса за земята ”. Така аз и написах втората книга.
– По Вашите думи, “земята на “Израел” е измислено понятие. Кой го е изобретил?
– В Библията няма нито дума за земята – родина, се споменава само като „обетованата земя „. Съществуващият хиляди години назад “Израел” е заемал само северната част на днешен “Израел”. Той не е включвал в себе си Йерусалим. За “святата земя” първи заговориха християните през епохата на кръстоносните походи, а след това – английските протестанти през 17-ти век, считащи, че евреите са длъжни да се завърнат в “Израел” с помощта на християните, които да “освободят” “святата земя”. Това именно, е християнската идея, която по-късно получи развитие благодарение на усилията положени от евангелистите в САЩ.
– Как повлия Теодор Херцел на идеята за “земята на “Израел”, предлагайки да се създаде държава за евреите в края на 19-ти век?
– Херцел е бил прав, че в новите етноцентристки и антисемитски държави в Европа, евреите ги грозеше опасност, и създаването на своя държава на него му се е струвало като най-добрия изход. Но, за него не е било толкова важно, къде именно; когато той е предложил Уганда, много са се съгласили. Нещо повече, болшинството евреи отхвърлят ционизма, тъй като са решили, че Херцел желае да подмени бога на земята. Месията досега не се е явил, и до този момент, докато това не се случи, евреите не могат да се върнат и да основат своя държава. Не трябва да се забравя, че до Втората световна война, съществуваше мощно движение на юдаизма против ционизма.
Виждаме думите “еврейско огнище” в писмото, изпратено в 1917-та година от министъра на външните работи на Великобритания Артур Джеймс Белфур до лидера на британската еврейска общност барон Ротшилд.
Прословутата „декларация на Белфур“ стана движеща сила на ционизма и колонизацията на Палестина. През 1967-ма година колонистите смениха кибуцното движение на религиозна идеология, и сега левите и десните сили в “израелската” политика нямат нищо общо с левите и десните движения в европейското му разбиране, когато става дума за колониализма.
– Явява ли се “Израел”, еврейска демократична “държава”?
– “Израел” е либерална етнокрация. “Израел” не е тоталитарна “държава”, защото в противен случай на мен не биха ми дали да преподавам в университета, но не е и демокрация, тъй като не принадлежи на всички граждани. Когато “израелтяните” се оплакват от заплахата от страна на арабите, аз отново и отново ще повторя, дори това да е и очевидно, че не трябва да се живее в “Израел” извън арабското обкръжение. Ако не искате да живеете в съседство с арабите, отивайте в Париж или Лондон, но само не и в Близкия Изток: тук има араби и те винаги са били тук.
– Може ли да се разреши палестинско – “израелския” конфликт?
– Аз съм песимист, но не и фаталист. Ако ни се отдаде да преживеем 20-и век без ядрена война, то в Палестина всичко е възможно. Аз не виждам възможност за създаването на една държава за двата народа. Аз живея в едно от най-расистките общества на западния свят, и тук такъв вариант няма да успее, защото евреите в никой случай не искат да станат малцинство. Концепцията за една държава – е най-нравствената, но в същото време и най-инфантилен проект. На мен ми се струва, че Палестинска държава е по-реалистичен вариант, но за това като начало трябва да се изселят от Западния бряг 500 000 незаконно преживяващи там колонисти. Предполагам, че оставането да се живее в Близкия Изток ще се получи само по пътя на създаване на конфедерация с Палестина и в краен случай с Йордания.