Отчуждение на евреите от натрапваното им ционистко образувание…

4 март 2013

евреи

[ 04/03/2013 ]

 

Хишам Мунаввар – вестник “Фалястин”

 

Положението на всяко еврейско малцинство не се отличава по нищо от останалите религиозни малцинства по света. Чувството за капсулиране, страха пред представителите на религиозното и демографско болшинство продължава да се запазва в представителите на националните малцинства, които, по техните твърдения, са страдали от религиозни притеснения.

Тяхната история изобилства, в частност, това са примерите, свързани със западния гнет, заплашващ тяхното съществуване. Това изисква от тях да създават в европейските страни своите затворени лагери и кантони, които ги изолират от останалото население. И обратно, в златните години на разцвет на арабско – мюсюлманската цивилизация, ситуация в арабския и мюсюлмански свят е била съвършено друга.

В началото на миналия век върху територията на окупирана Палестина е  било създадено израелско окупационно образувание. Това става своего рода международна компенсация за участието еврейски бригади в световната война на страната на съюзниците. Последвалата след това имиграция на евреи в Палестина така и не е решила проблема с отчуждеността на евреите, живеещи в повечето страни по света, където те са били разглеждани като религиозно, а не като национално малцинство, въпреки, че към това се е стремяла ционистката пропаганда.

За положението на евреите в различните страни по света и това, че създаването на “държавата Израел” не доведе до решение на кризата в светоусещането на евреите, много се говори също така и на ежегодната  конференция на ръководителите на еврейските организации в САЩ. Участие в нея взеха около хиляда в една или друга степен известни евреи. Всички те изразиха безпокойството си от отношението на американските евреи към Израел и разрива в широки слоеве на еврейската младеж в САЩ с юдаизма като с религия. Оттук и ръста на смесените бракове с не евреи и загубата на еврейската идентичност на имигрантите, напуснали Израел, броя на които от момента на образуването на Израел съставлява повече от милион.

На състоялата се през тази година в Израел конференция, посветена на положението на евреите в страните по света изобщо и в частност в САЩ, присъстваха повече политически, военни, научни и обществени дейци. Те се бяха събрали, за да говорят на тема “Юдейството на евреите извън границите на Израел”. При което към този проблем правителството на Натяняху прояви необикновено внимание.

В САЩ процента на младите евреи – атеисти, които сключват бракове с не еврейки, е около 80%. Значително са отслабнали “кръвните връзки” на американските еврейски младежи с Израел. Освен това, по-голямата част евреи, които са напуснали Израел през всичките 60 години от неговото съществуване, са скъсали всички връзки с него, преставайки да го посещават дори случайно. Значително е отслабнала дейността на еврейските организации.

Професор Дуф Мимон от “Института по планиране на политики за еврейския народ” в Тел-Авив счита, че са налице тревожни признаци в отношенията между американските и “израелските” евреи. Между тях съществуват разногласия по много въпроси. И, ако говорим за младото поколение, то подобни разногласия само се задълбочават.

На свой ред екс-генералния директор на Мн.ВР на Израел  Маир, смята че значителна част от разбирането за близост към Израел у евреите по света се губи. Така, само богатите американски евреи изпращат своите деца на училище, за да изучават юдейските ценности.

На конференцията бе поставен въпроса за отчуждението на представителите на младото поколение евреи от Израел, от нормите на юдаизма и ционизма. Тяхното участие в еврейските организация в страните, където живеят е толкова незначително, че поставя под съмнение въпроса за това, че те едва ли някога ще пожелаят да имигрират в Израел.

В своето изказване на конференция професор от Еврейския университет Серджио Делла Фиргулла представи данни за намаляване броя на евреите по света. По данни към тази година в света евреите наброяват 13,750 млн. По-голямата част от тях – 43% – са в Израел. След тях следва САЩ, където евреите са 39%. Около 8% евреи живеят в страните от Западна Европа. С това се обяснява съкращаването на миграцията в Израел, тъй като 90% евреи са извън него и живеят в страни, където жизненият стандарт е много по-висок, отколкото този в Израел.

И въпреки, че Израел заема първо място в света по брой на живеещи там евреи, отчуждението на евреите по отношение към това образувание все повече нараства. За това способства ежедневните сцени на убийства, блокадата на Газа, постоянните стълкновения на Западния бряг на река Йордан, мирните и въоръжени акции на палестинската Съпротива. Всичко това само засилва чувството на неприязън към ционисткото образувание.