Палестински затворник получи диплома за бакалавър, намирайки се в еврейските зандани…

5 март 2013

затворниците с диплома

[ 05/03/2013 ]

 

Ел-Халил

 

Палестинският затворник Зияд ал-Кавасими получи бакалавърска степен по политически науки, намирайки се много години в ционистките зандани.

Бащата на пленника разказа, че затворническата администрация всячески е възпрепятствала научния път на Зияд. “Въпреки всичко, преодолявайки много трудности, синът ми се сдоби с успех”, – каза гордият баща.

През 2006 г. ал-Кавасими е постъпил в университета, пребивавайки в еврейската тъмница “Накаб”.

“Ционистите не са допускали при него преподаватели, не са му давали да се занимава, а понякога дори изобщо не са му разрешавали или пък са му отнемали учебната литература. Но въпреки това на тях не им се отдаде да сломят волята му за учене ”, – добави бащата на затворника.