Животът на Самир ал-Айсави е в опасност…

26 март 2013

айсави

Рамаллах [ 26/03/2013 ]

 

 

 

Медицински източници предупреждават, че намиращия се в гладна стачка вече двеста и четиридесет денонощия затворник Самир ал-Айсави е застрашен  от голяма опасност, неговото сърце може да спре фактически всеки момент.

От Асоциацията на палестинските затворници стана известно, че според резултатите от изследванията докторите са стигнали до извода, в частност, най-важния показател – пулс – представляващ само 28 удара в минута, че неговото състояние е много тежко.

Според думите на специалистите, в случай на продължение на протестната акция, то фаталния изход ще бъде неизбежен…