Палестинските землячески организации в Европа се готвят за ежегодната си конференция

30 март 2013

землячество

Брюксел [ 30/03/2013 ]

 

 

 

 

 

Палестинските землячески организации в Европа се готвят за провеждането на ежегодната национална конференция.

През тази година вече единадесета на брой конференция  ще се състои в Брюксел в средата на месец май. Организаторите очакват не само живеещите в Европа палестинци, но и гости непосредствено от Палестина и други арабски страни.

Главен организатор на мероприятието ще бъде центъра „Завръщане“, щаб-квартирата на който е разположена в Лондон. Основното направление на неговата дейност  – е подкрепата на бежанците и активизация на палестинския въпрос в страните на разселването им.

«Завръщането на бежанците ще се случи в дома, от който те са били прогонени през 1948 г. Такава е нашата национална цел», – подчертават активистите на центъра в заявлението до СМИ.