Исмаил Ханийя: «Ние не сме против, тунелите да бъдат затворени. Но, вместо тях е нужна реална алтернатива!»

25 април 2013

исмаил хания

 

Доха – [ 25/04/2013 ]

 

Исмаил Ханийя опроверга заявленията за охлаждане на отношенията с Египет.

В интервю за катарското издание «Аш-Шарк» И. Ханийя отбелязва, че в най-близко време делегация от Египет ще извърши посещение в Западния бряг и Сектора Газа за запознаване с препятствията по пътя на примирението.

«С това египетската страна доказват готовността за изпълнение на приетите обстоятелства в процеса на консервация на примирението», – пояснява той.

«Затова отношенията с Египет както и преди са на висок етап, защото АРЕ – е брат на Палестина, нейна врата към външния свят », – отбелязва Ханийя.

Палестинският лидер решително опровергава съобщенията на някои египетски СМИ за участието на ХАМАС в събитията в Арабската Република. «Това е лъжа, нямаща никакво отношение към действителността. Важно е, че официалните власти в Кайро са в курса на това нещо», – отбелязва той.

Що се отнася до подземните тунели, Исмаил Ханийя пояснява, че те не са против техния демонтаж, ако се намери адекватна алтернатива. «На нас ни трябва населението да минава не само под земята, но и по нея, тоест отгоре», – казва той.