Какво остава на палестинците от територията на Западния бряг на река Йордан?

26 април 2013

какво остава

 

 

 

 

 

 

[ 26/04/2013 ]

Махер Абу Тайр вестник «Ад-Дустур»

 

Главата на външнополитическото ведомство на САЩ Джон Кери заявява, че за урегулирането на палестинско-«израелския» конфликт според формулата «две държави за два народа» се определя само двегодишен срок. Ако това не може да се направи в указания период, то Палестинската държава така и няма да бъде създадена. Кери озвучи това, когато говореше за мирния процес в Близкия Изток.

Повече от половината земи на територията на Западния бряг вече са конфискувани от властите на «Израел». Освен това, обширни участъци от палестинската земя бяха откъснати в резултат на изграждането на разделителна стена и изграждането на мрежа от пътища, свързващи незаконните еврейски селища. Това означава, че географската цялост на територията, пригодна за създаването там на Палестинска държава, просто не съществува. Ние говорим това, за да не се изпитват напразни илюзии по този повод. Та за каква държава може да става дума, докато голямата част от земята в Западния бряг или вече е конфискувана, или се намира в процеса на изземване. А всички разговори по повод на мирния процес служат само на «Израел», който само засилва строителството на нови и разширяват вече съществуващите колониални селища.

Същото се отнася и към ситуацията, създадена в Източен Йерусалим, където ежедневно се разширяват мащабите на юдаизацията, конфискуват се принадлежащите на палестинците участъци от земя, а местното население изпитва трудности от данъци , налози, безработица и нищета. Палестинските жители биват заставяни да напуснат своя град с цел изменения на неговата идентичност и лишение на неговия арабски статус.

Що се отнася до Газа, то ситуация в този анклав е пределно ясна. Привеждайки в живота своя палестински проект, той е напълно изолиран от територията на Западния бряг, където действа вече друг палестински проект. И шансовете да се обединят тези два проекта са много призрачни, независимо от всички опити на двете страни да урегулират своите разногласия.

По такъв начин, територията, върху която би могла да бъде създадена Палестинската държава, просто не съществува. И всичко това се случва по време, когато се увеличават съмненията около бъдещето на Западния бряг. Като, че ли става дума за един от районите намиращи се в нашите ръце територии, и ние си задаваме въпроса, кой ще управлява.

Не следва да се доверява и на историята, свързана с обмен на територии, като изход в делото на решаване на въпроса за създаването на Палестинска държава. Ако «Израел» действително желае да отиде на такъв род обмен, то той не би продължавал своята заселническа експанзия в Западния бряг на река Йордан и не би се опитвал да измени неговия демографски и географски облик.

По такъв начин, „мирният процес“ за «Израел» – това е само средство за печелене на време с цел, за да завърши своя проект. И събуждайки се един ден на сутринта, ние виждаме, че целия Западен бряг се оказва в ръцете на ционисткото образувание. Проблемът на мира се превръща от въпрос за създаване на държава във въпрос на оцеляване на палестинското население. Това изисква юридическо и политическо оформление, което следва да се придобие по всякакъв начин.

Разбирането на ситуацията не е негатив. Обаче, всички опасения се концентрират около това, че палестинския  проблем се превръща от проблем на узурпираната земя и проект за забавената държавност в проблем на демографията. А това е най-опасното, с което можем да се сблъскаме в близките две години. Това е заплаха и за Палестина и за целия регион. Затова всички страни трябва да запазят бдителност и загриженост.