Окупацията изведе Самир ал-Айсави в неизвестна посока…

30 април 2013

 

окупацията

 

Рамаллах

 

От болницата «Кабалан» окупацията изведе затворника Самир ал-Айсави в неизвестна посока.

Адвокатът Ширин ал-Айсави – сестра на Самир – отбеляза във Facebook , че нито на нея нито на останалите членове от семейството не са съобщили за преместването на палестинеца.

Ширин подчерта, че след продължителна гладна стачка Самир се нуждае от постоянен медицински контрол.

«Ние се уморихме от вашето мълчание и бездействие!», – се обърна тя към международните правозащитни организации.