Убивайки и прогонвайки от родината им на милион палестинци, евреите искат да унищожат и националната памет на народа…

6 май 2013

убивайки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хассан аш-Шами – Вестник «Фалястин»

 

Броени дни ни делят от поредната годишнина на толкова значимата за нашия палестински народ скръб, годишнината от Катастрофата (Накба) на палестинския народ, когато ционистките банди извършиха спрямо него зверски престъпления, в това число етнически чистки, геноцид и масова депортация.

Още на своята първа конференция, състояла се през 1897 година в Швейцария, ционистите планират да заграбят територията на Палестина и да прогонят нейните жители, за да реализират своя галантен лозунг: «Народ без земя – земя без народ»!
В продължение на всичките тези 65 години палестинският народ е подложен на безпрецедентни жестокости от страна на ционисткото еврейство. Последните си поставили за своя цел да изтръгнат нашия народ от корените на неговата земя. Да го направят гои, да ги разселят по цял свят. Да го превърнат в милиони бежанци, лишени от право на завръщане в своите изконни земи, които те са били принудени да напуснат през 1948 год.

Жертви на Накба са паднали повече от 800 хиляди палестинци. Още около ¼  милион палестинци са били депортирани. Били са разрушени повече от 500 палестински села и 11 градски квартала, в които са живеели палестинците. Цял ред историци считат, че Накба – е най-крупното престъпление в съвременната история, свързано с етническа чистка. Както твърдят специалистите, етническата чистка представлява операция по принудително прогонване на населението заради обезпечение на етническа еднородност в районите, където преживяват различни етнически групи. При това могат да се прилагат различни методи, в това число и ненасилствени. Палестинската Накба в пълна степен попада под понятието «унищожение на историческата памет (мemorycide)», т.е. материално или морално  унищожение на общност от хора с нанасянето на сериозна физическа и духовна вреда на неговите членове, а така също и целенасочен срив на техния жизнен стандарт. Всичко това трябва да доведе до пълно или частично разрушаване на това общество.

Престъпленията, които са извършили ционистите по време на войната против палестинците през 1948 година, в това число унищожавайки техните градове и села и насилствено депортирайки ги от техните земи, не са били «случайни». Това е станало в резултат на щателно разработен поетапен план.
Историците са открили във военните архиви множество документи, еднозначно потвърждаващи, че престъпната етническа чистка в хода на палестинската Накба действително се е състояла. Бил е открит екземпляр от т.н. «план Д», който представлява четвърти и завършващ раздел от общия ционистки проект. От него, в частност, ярко са се проявили презрението и враждебността по отношение на палестинския народ. В трите предишни раздела се съдържат идеи на ционисткото ръководство за това, как да се отнасят с огромния брой палестински жители, които трябва да бъдат прогонени от своите домове и своите земи. В «Планът Д», в частност, се подчертава, че «палестинците трябва да напуснат местата на своето местоживеене». Смисълът на това се заключава в осъществяването от ционистите на широко мащабна военна кампания с цел превземане на палестинските селскостопански райони и градове и тяхното последващо унищожение.
Бил е разработен и план за такова унищожение. Неговото осъществяване е оглавено от ционистката организация «Хагана» съвместно с други еврейски банди. Всичко това се е правило, за да се установи господство над палестинските райони да се депортира палестинското население.
Престъпната етническа чистка по отношение на палестинския народ продължава в течение на шест месеца. В резултат на това повече от половината от коренното население на Палестина  – повече от 800 хиляди палестинци – са били прогонени от своята земя. Така са били разрушени повече от 530 палестински села и прочистени  от коренните жители 11 палестински градски квартала. Такава е била цената на ционистката операция, която с пълно право много учени и политици наричат престъпление против човечеството.

Що се отнася до ционистко ангажираните «учени», то те се стараят да представят палестинската Накба в съвършено друга светлина. Тези паркетни драскачи твърдят, че «палестинците са напуснали своите домове и земя съвършено доброволно». А войната от 1948 година е била «морално обоснована, тъй като се е водела против първобитния и враждебен арабски свят» (?!!)

Обаче, честните учени, основавайки се на архивните документи, подлагат на отлъчване и остра критика подобни твърдения. Например, «израелският» историк Б. Морис е събрал цял архив от документи, принадлежащи на ционистките военни формирования, и е изследвал плановете и заповедите, свързани с осъществяването на престъпната етническа чистка по отношение на палестинския народ.
Както потвърждават нашите източници, на «израелските» ВС няколко месеца преди арабските войски да стъпят на територията на Палестина, им се е отдало  със заплахи и силата на оръжието да прогонят от земите им приблизително четвърт милион палестинци. Това се е случило в периода, когато Британия все още е управлявала Палестина и носи отговорност за обезпечаване на безопасността и реда. Обаче, англичаните са подготвили за евреите почвата с цел окупация на Палестински територии и са отворили вратите за еврейска имиграция на тази земя. Освен това, така нареченото «правителство на под-мандатните територии» се е състояло от ционистки евреи. Англичаните също така са оказали на евреите съдействие при осъществяването на техните окупационни планове върху палестинската територия. Така, те са предали на евреите своите заводи за производство на оръжия и боеприпаси, провеждали са военно обучение на ционистките банди и даже са включвали тези групировки в състава на  британската армия.

По този начин, ние трябва така задълбочено да изучаваме нашата история. Следва да се обърнем към по-възрастното поколение, за да получим допълнителни сведения и  свидетелства за историята от трагичните събития на Накба и за кървавите престъпления на «Израел» против палестинския народ.

Паметта е жива! Тя се записва и се класифицира. И нека ционистите не си мислят, че следите на техните коварни престъпления ще изчезнат със смъртта на последния свидетел, който ги е видял със собствените си очи …