палестинското примирие

20 май 2013

палестинското примирие