Валаджа. Как палестинският населен пункт ционистите превръщат в „еврейски“…

28 май 2013

 

валаджа

Еухенио Гарсиа Гаскон –

 

До 1948 година Валаджа е било палестинско село, разположено в прекрасната долина на няколко километра от Йерусалим. На 21 октомври 1948 година – пет месеца след създаването на «Израел» – еврейска въоръжена групировка «Етциони» прогонва всички палестинци от няколко намиращи се в този район населени пунктове.

В случая с Валаджа главна роля в етническата чистка изиграва ционистката артилерия, която е бомбардирала селото докато нейните жители в ужас не започнали да бягат в най-близките населени места Билин и Бейт Яла. В селото не е останал никой, и в течение на последвалото десетилетие всички негови домове методично са били унищожавани, си спомня Абу Насер Халифа Муса, роден във Валаджа през 1930 год. По време на тези събития той е бил на 18 години, и сега той е – бежанец, баща на девет дъщери и един син, също бежанци.

Сред руините на Валаджи днес може да се види разрушена сграда на джамия, а така също каменните стени на няколко оцелели домове. Селото е било знаменито със  своите извори, които наброяват 24. Когато миналата седмица посетих загиналото село Валаджа, аз видях половин дузина юдейски юноши, къпещи се в това, което е останало от водоема, който до 1948 година е служил за напояване на съседните полета.

Някога Валаджа е била достатъчно голям муниципалитет и е заемал площ от 17 684 дунама (1 дунам – 1000 квадратни метра), но през 1948 година ционистите са окупирали три четвърти от тази територия.

В 1967 година «израелтяните» са установили контрол над останалата част, разказва кмета Абдурахман Абу Тин, роден през 1950 година в района на Валаджа, който не е бил окупиран от ционистите през 1948 година и където някои жители на разрушеното село са си построили нови домове.

От 1970 година и до днес «израелтяните» са срутили повече от 70 дома в новото село Валаджа, и още 47 домове се намират под заплаха от срутване. Кметът ни отведе до една купчина отломки, която до неотдавна е била място за дома на някой.

Разбира се, домовете на палестинците се събарят поради «отсъствия на разрешения» и под всеки друг предлог, но само на няколко метра от тях се издигат – разбира се, с всички необходими разрешения – стотици домове за еврейските колонисти от поселението Хар Гило, постоянно се разширяват за сметка на палестинската земя.

В района на Валаджа «израелтяните» вече са построили 300 дома за еврейските «заселници», а строителството на още 1380 дома е било одобрено от «израелските» власти и ще започне в най-близко време. Между другото, палестинските бежанци от 1948 и 1967 година продължават да се настаняват в лагери за бежанци и в домовете, които постепенно се разрушават заради ръста на незаконното заселване на населеното място Гило…

Как могат ЕС и международната общност, знаейки за всичко това, да остават непричастни и не предприемат никакви опити да поправят ситуацията?