„Да се водят преговори ли? Да, дори десетилетия наред! А, да се премахнат незаконните колонии – дори не смейте да намеквате !..“

28 май 2013

кери

 

 

Еухенио Гарсиа Гаскон

 

Само преди няколко седмици Джон Кери четири пъти ощастливи Близкият Изток със своите посещения. Официалният предлог за пътуванията – бе стремежът да се рестартира т.н. «мирен процес», обаче според резултатите от предислокация на силите се създава впечатлението, че ние наблюдаваме поредния герой от безкраен маскарада.

През тези дни Кери се срещна с Натаняху и Аббас. След първата среща той заяви, че Натаняху е «настроен да действа сериозно» – а в действителност, едва миналия четвъртък Кери е позвънил на «израелския» главатар, за да «изрази протест» във връзка с неговото решение вероломно да «легализира» четири незаконни колонии в Западния бряг.

Преди няколко дни стана известно, че Натаняху е «обещал да замрази» разширение на колониите в Западния бряг, «за да даде шанс на мира», а след известно време той обяви, че «Израел» – внимание! – е «заинтересован от установяването на мир»; тези две изказвания са лицемерни и цинични.

Може би, «Израел» действително желае мир, но е съвършено ясно едно: ционисткия режим не мисли да се оттегли от окупираните територии. Да се водят «преговори» – моля, колкото искате, дори 22 години, ако това се наложи, но да се евакуират почти 600 000 еврейски колонисти, незаконно установили се на Западния бряг, докато се водеха преговорите, ли? Не, за нищо на света.

Цялата политическа и правова система на «Израел» се движи в едно направление – в направление на тотална окупация, и в този контекст върха на ционизма представляват думите на юридическия съветник в правителството на Вайнштейн, разкритикувал «непрекъснато разрастване на незаконното строителство на “заселнически колонии”».

Критиката би била разумна, но той е говорил за строителство «без разрешения на властите»! Излиза, че Натаняху от една страна се задължава да «замрази» «законното» строителство на еврейски домове в Западния бряг, а от друга – негласно допуска строителството на «незаконното». В съответствие с международния право, двете разглеждани форми на строителства са абсолютно противоправни без каквито и да било кавички.

Вайнштейн се е обърнал към министъра на войната Яалон, че той да спре «незаконното» строителство, но не предизвиква никакви съмнения факта, че нито Яалон, нито Натаняху не са заинтересовани от спирането на строителството – както «законното», така и «незаконното».

Между другото, Кери продължава да пътува насам –натам, особено старателно жестикулирайки пред камерите, а страни като Германия, Великобритания и Франция протриват ръце. Бившият президент на Петата република Саркози пристигна  в «Израел», където му бе присъдена почетна докторска степен (вероятно, за неговия голям принос в делото на колонизацията); там се вписва и британския министър на външните работи– той укрепва «нерушимите връзки» в името на запазването на колонизацията и окупацията во веки веков.