Независимо от увещанията на ЕС, «Израел» все така унищожават собствеността на палестинците и европейците…

3 юни 2013

независмо от увещанията

 

 

 

 

 

 

Бернхард Шел – Брюксел  – За изминалата година «Израел» събори стотици палестински домове и съоръжения и е увеличил количество на даваните разрешения за строителство на обекти в еврейските колони, независимо от това  обстоятелство, че Европейския съюз преди година с безпрецедентно заявление се обърна към Тел-Авив с призив да се прекрати разширението на заселническите колони, насилственото изселване на палестинци и унищожаването на палестинска собственост. За това се съобщава в последния доклад на Асоциацията на международните агенции за развитие ( AIDA).

На 14 май 2012 година министрите на външните работи от 27 държави – членки на ЕС приеха редица мащабни и революционни рекомендации във връзка с въпроса за политиката на «Израел» в окупираните палестински територии. В частност, министрите на ЕС са утвърдили специални рекомендации относно зоните C, съставящи 60% от цялата територия на Западния бряг и попадаща под пълна военна и гражданска юрисдикция на «Израел». В тази зона, където живеят примерно 150 000 палестинци, също така са разположени стотици противоправни от гледна точка на международно –правови норми в еврейските  заселнически колонии, съвкупното население които достигат 325 000 имигранти.

Министрите на външните работи на ЕС призовават «Израел» да преразгледат политиката, която в настоящия момент възпрепятстват развитието на Палестина и нанася вреда върху жизнеспособността на палестинската държава в бъдеще. Те също така са призовали «израелското» правителство да сложи край на безнаказаността на „заселниците“ и да позволи на Евросъюза да прокара в палестинските територии реализацията на проектите по развитие без риск от унищожаване на изпълнените  проекти на «израелтяните». В допълнение към това ЕС за първи път обяви, че  «прекратяване на дадения конфликт се отнася и към интересите на Европа».

В доклада, публикуван на 27 май 2013 година, Асоциацията на международните агенции за развитие ( AIDA) – чиито координационен орган обединява повече от 80 международни агенции по подкрепа и развитие, работещи в окупираните палестински територии – е призовала ЕС да «допълнят твърдите думи с действия, необходими за ефективния отговор на политиката на “израелското” правителство».

Както се отбелязва в доклада, тази политика създава «непоносими условия» в зона C, в която са разположени някои много уязвими палестински населени пунктове, лишени от възможността да получат услуги, оказвани от ПА в други райони на Западния бряг. Живеещите в тази зона палестинци в значителна степен зависят от хуманитарна помощ и подкрепа, предоставяна в рамките на програмата по развитие.

По мнението на авторите на доклада, «шансовете за справедливо и надеждно разрешение [на конфликта], което ще позволи на палестинците и “израелтяните” да живеят в мир и безопасност, стават все по-призрачни, тъй като ситуацията на места продължава да се влошава».

Асоциацията на международните агенции за развитие ( AIDA) обръща внимание на това, че за изминалата година в незаконните «израелски» заселнически колонии са били построени повече от 600 дома, в същото време 535 дома и съоръжения, принадлежащи на палестинците, са били срутени по разпореждане на «израелските» власти, в резултат на което 784 човека са се оказали изселени или са останали  без покрив.

За същият период са били унищожени около 30 постройки, изградени със средства от Европа, и още няколко десетки съоръжения, в частност, стандартни палаттчни конструкции, цистерни с вода и обори за животни, намиращи се под заплахата от събаряне.

«Европа ясно даде да се знае за нейните възражения относно провежданата от “Израел” политика на постоянни разширения на заселническите колонии и унищожения на палестинската и европейската собственост. Да, отговорът на Европа е последвал практически напълно под формата на думи, действия се предприемат на несистематична основа и без каквато и да било координация», – се казва в доклада. «Ако така продължава, условия на живот на палестинците неизбежно ще стават все по-лоши, а жизнено важните инвестиции на европейските данъкоплатци ще изчезнат в пусто ».

«Само преди година правителствата на ЕС са привнесли нова надежда за това, че те заедно използват своята политическа тежест за подобряване условията на живот на палестинците и да сложат край на  “израелските ” нарушения на международното право, обаче, оглеждайки се сега, ние можем с голяма доза вероятност да прогнозираме, че очакванията както на палестинците, така и на европейците ще бъдат излъгани», – заяви Чарлз Силва, ръководител на регионалното управление на организацията ActionAgainstHunger (ACF) и председател на AIDA.

«Да се изпълнят обещанията»

В доклада се обяснява, че може и трябва да бъде сторено от властите  на ЕС с цел претворения на техните думи в живота, благодарение на което да се отдаде да се сдобият с позитивни изменения на местно ниво. Авторите подчертават, че Европа трябва да «изпълни своите обещания за увеличение на критически необходимата помощ, насочена за развитие на зона C, и да накара правителството на “Израел” да свали ограниченията, позволяващи да се унищожава собствеността и създаването за палестинците препятствия по отношение на строителството на нормални домове, училища, пътища, обекти на водна и електро – енергийната инфраструктура».

В качеството на илюстрация в доклада са приведени инициативи на някои европейски държави, които се опитват да защитят населените пунктове в зона C по пътя на инвестиции в строителните проекти в селата: «“Израелските” власти разглеждат заявки, но в настояще време нито един от финансираните от европейците планов за строителство в селата не бе напълно утвърден. За сравнение, за отминалата година от момента на заявлението от министрите на външните работи на страните членки на ЕС, “Израел” е одобрил планове за строителството най-малко на 1967 нови домове в “заселническите колонии ” – четири пъти повече, отколкото през 2011 година».

Авторите обръщат внимание на това, че типично основание за събарянето на палестинските строежи служи отсъствието на разрешения за строителство, което е много трудно да се получи: тъй като, съгласно статистиката от последните години, “израелските” власти отказват да удовлетворят подадените от палестинците заявки за получаване на строителни разрешения в 94% от случаите.

По думите на ръководителя на регионалното управление на обединението Oxfam Нишанта Пандея, «през миналата година правителствата на държавите – членки на ЕС за първи път са казали, че в техен собствен интерес е да прекратят конфликта в “Израел” и Палестина – ако те са настроени сериозно, те могат и трябва да работят заедно, за да противостоят на пагубната политика на“Израел” и подкрепа на най-уязвимите слоеве палестинци в Западния бряг».

Тони Лоранс, председател на организацията «Медицинска помощ за палестинците», добави: «“Израел” носи моралното и юридическото задължение да обезпечи благополучие на палестинците в окупираните палестински територии. Страните на ЕС трябва да реагират срещу нарушенията на международното право и да оказват колективен натиск върху “Израел” с цел недопускане запазване на политиката, възпрепятстваща палестинското развитие».