Палестинците – са жители на Йерусалим, а не представители на колония!..

15 август 2013

 

 

посетена газа

 

 

 

 

 

 

Окупираният Йерусалим – Висшата ислямска комисия и съвет по делата на религиите и вакъфите в окупирания Йерусалим заявиха, че палестинците са коренни жители на Йерусалим, а не представители на колония.

Това се появи през миналата седмица в отговор на последните „израелски“ мерки класификация на коренните жители на Йерусалим като представители на колония, а не жители в новите идентификационни карти.

В новите идентификационни карти на палестинците от Йерусалим не само са обозначени като представители на колония, но така и е указан срока, когато изтича датата на право за преживяване в светия град.

Висшата ислямска комисия и съвет по делата на религиите и вакъфите в окупирания Йерусалим  осъдиха действията на окупационния режим като расистки и призоваха палестинците от Ал-Кудс да се борят за своите законни права, да защитават своите домове, собственост и светини.

Особено се подчертава, че палестинците в свещения град – са коренни жители, и въпроса за тяхното место-преживяване  не е от компетенцията на окупационните власти.