Зона, свободна от закона…

19 август 2013

YediotArchive31-3-1940_jpeg

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еухенио Гарсиа Гаскон –   Тези дни в «израелския» вестник «Идиот ахронот» бе публикувана статия под забележителното заглавие: «Шетах хефкер». Първото значение на това словосъчетание –  е «ничия земя», но е напълно допустимо да бъде преведено и като «земя на произвола» или даже «земя на необуздаността»; И така, според запознаването с този доста обемист материал неизбежно се стига до извода, че именно, второто и третото от приведените значения най-добре съответстват на написаното.

За каква «земя на произвола и необуздаността» пише тел-авивския вестник? Отговорът е прост: за окупираният Западен бряг и за сирийските Голански възвишения.

«На Западният бряг никой не иска да поеме отговорност за строителството и планирането, и жители в зоните („колонистите“) си правят, каквото си поискат», – съобщава изданието. От известно време целият Западен бряг се е превърнал в дива територия, където „заселниците“ постъпват така, както им е угодно, при пълна ненамеса от страна на «израелските» власти. С други думи, на Западния бряг от много години вече е установена «зона, свободна от закона».

«Заселниците» изобщо не признават никакъв ред (те не се притесняват да нарушават даже и онези изключително либерални по отношение към тях правила, които са били въведени от ционистките окупационни власти специално за репресии против палестинците) и се ползват с тоталната подкрепа на военните, предпочитащи да не забелязват извършените от тези  имигранти  престъпления – такъв модел на поведение, в крайна сметка, вече е станал фирмен знак на«израелската» политика във всички сфери на обществения живот.

В своя последен доклад «държавния» контрольор на «Израел»   Шапиро говори за това много ясно: военните и други «държавни» функционери в «Израел» се страхуват от „колонистите“ и избягват каквито и да било конфликти с тях даже тогава, когато те демонстративно нарушават закона.

Фактът, че закона не се прилага, а постоянното нарушение на правовите норми, по същество, само е станало „нормално“ явление, «способства за укрепването на statusquo, при което всеки (разбира се става дума за „колонистите“, а не за палестинците) си прави това, което си намисли», се отбелязва в доклада на Шапиро.

Разбира се, ако подобен произвол противоречи на интересите на «Израел», властите вече отдавана да са му сложили край, но тъй като колониалната експанзия е основополагаща цел на ционистката «държава», то правителството си мълчи и дава на «заселниците» одобрение на всяка мерзост.

Точно така се държи и  международната общност начело с САЩ – благодарение на царящото на световната арена равнодушие към еврейската колонизация на Западния бряг, то се случва  стремително и безпрепятствено.