Ционистите искат ловко да използват юдейските празненства…

11 септември 2013

ционистите

 

Халед МААЛИ –  В различните религии празниците, като правило, представляват повод за душевно пречистване и успокоения, възвишаване на благонравието и принципите на хуманността.
Обаче в «държавата» «Израел» незаконните еврейски „заселници“ и пришелците от различни страни на света вършат съвършено противоположното. Те използват празниците като повод да насаждат ненавист и вражда, и за пореден път да затропат с военните барабани, устройвайки метежи и безпорядъци, осквернявайки религиозните светини, както например през тези Джамията Ал-Акса.

Така наречената «еврейска Нова година», отбелязвана в «Израел», превърна Източен Йерусалим във военна казарма. Мюсюлманите не бяха допускани да се молят в Джамията Ал-Акса. Еврейските „заселници“ оскверняват територията на благословената Джамия. Арестуват се дошлите да извършват молитвата си мюсюлмани. Мюсюлмани по-млади от 50 години не се допускат в територията на Светинята, за да извършват молитвата. Това се отнася и за учещите в религиозните училища медресета, разположени тук.
Тези дни от юдейските празненства бе обявен «Ден за мобилизация». Той стана естествен отговор на палестинците, призован да даде отпор на масовите нахлувания на ционистите в територията на Джамията. Правомерността на тази крачка е направена според нормите на международното право. Обаче тук, в «Израел», всеки, който се опита да застане в защита на своите ценности, го очаква наказание във вид на побои, арести или изгнания. А светът продължава да гледа на всичко това през пръсти!

Благословената Джамия Ал-Акса в окупирания Йерусалим заема специално място в сърцата и умовете на всички мюсюлмани, араби и палестинци. Тя е светлината на религиозните идеи не само на палестинските жители на Йерусалим, но и за всички палестинци пострадали в резултат на трагедията ан-Накба  през 1948 година, сред които и Шейх Раид Салах, арестуван за своята преданост към кораничната Светиня. Тя е символ за палестинците на Западния бряг и Сектора Газа, за всички араби, за цялата мюсюлманска общност Умма и за всички, които са против угнетенията и несправедливостите.

«Денят за мобилизация» – е  протест против продължаващата окупация и гнета по отношение на Светия град и палестинския народ. Това е протест против оскверненията и опитите да се раздели комплекса на Джамията Ал-Акса.  Той е призван да укрепи по-нататъшните действия по пътя към освобождението. Освен това, той е  призван да привлече вниманието на световното обществено мнение к страданията на нашия народ, към нарушенията на неговите права на неговата земя, а така също и към опитите да го лишат от настоящето и бъдещето.

Да, ситуация с Джамията Ал-Акса изисква нещо по-голямо, освен демонстрации и протест, независимо от тяхното важно значение. Необходимо е да се направи така, че тя да стане място за поклонение на мюсюлманите от цял свят, за да могат те да я посещават с високо вдигната глава под знамената на Исляма, гордо развяващи се над нейните минарета.

В цялата си история Джамията Ал-Акса е била неотменима част от масовото политическо съзнание за мюсюлманската общност. Затова Натаняху си играе с огъня, опитвайки се да осъществи плана за разделението на територията на комплекса на Джамията. Той изцяло използва обстановката на мълчание от редица арабски и ислямски режими по повод нахлуването на група радикално настроени еврейски „заселници“ в нейната територия. Нещо повече, Натаняху поощрява подобен род действия на ционистките радикали, които трябва да станат прелюдия към възстановяването на прословутия «храм» след като, според техния замисъл Джамията Ал-Акса трябва да бъде разрушена.

Както и да е, не следва да се пази мълчание по повод на акцията от страна на «Израел» и неговите „заселници“, насочени против Източен Йерусалим и Джамията Ал-Акса. Те са насочени не само срещу корените жители на Йерусалим и палестинските територии, окупирани през 1948 година, но и против цялата наша общност. История ще прокълне всеки лидер и ръководител, дори и обикновения палестински жител, който е пазил мълчание по повод осквернението и нахлуването в Благословената Джамия Ал-Акса, или нейното разделяне и строителството на нейното място на прословутия «храм».