Отново орди от незаконните еврейски «заселници» тъпчат паважа на благородната Ал-Акса.

24 декември 2013

орди

Окупираният Йерусалим – СМИ

 

    Вчера ционистките «заселници» извършиха поредното мерзко по характер и дух  нахлуване в Благословената Ал-Акса.

Според съобщенията на кореспондентите от СМИ на мястото, няколко групи «израелски» бандити са проникнали в Светинята откъм вратите Ал-Магариб. Всяка от тях е била водена от равин с набор от небивалици и басни за «храма на Соломон».

Акция преминавала под защитата  на окупационните ВС. Обхождайки някои от участъците на комплекса, «заселниците» се скрили.

Заслужава си да припомним, че нахлуванията в Ал-Акса се случват минимум по един два пъти всяка седмица.  Така бе и с джамията Ал-Ибрахимийя в Ел-Халил преди нейното разделяне на мюсюлманска и юдейска части.  Това трябва да бъде тревожен сигнал за всички мюсюлмани, на който е скъпа Ал-Акса!