За безполезността от «преговорите» днес говорят дори функционери от Фатх…

27 декември 2013

безполезеност

 

 

 

 

 

 

Еухенио Гарсиа Гаскон –

 

 

Мухаммед Штайех – член на Централния комитет на Движението «Фатх». От страна на палестинците той е водил «преговорите» с «Израел» след като на 29 юли страните се върнаха в руслото на прословутия «преговорен» процес. Неотдавна Штайех и неговия колега, «преговарящ» със стаж Саиб Урейкат, подадоха искане до Махмуд Аббас с молба за оставка, заявявайки, че «преговорите» са безполезни, и продължаването им е съвършено безсмислено.

Тези дни Штайех отчете резултатите от почти 5 месечните усилия на «преговорния» фронт. Приведените от него данни едва ли биха могли да бъдат по-обезкуражаващи. И така, според думите на Штайех, за указания период «Израел» хладнокръвно е убил 31 палестинци – основно, в лагерите за бежанци в Западния бряг. Штайех смята, че «Израел» по този начин се опитва да провокира палестинците за ответно насилие, и след това печално да заяви за отсъствие на «страна, с която може да се водят преговори».

В течение на същите тези пет месеца «Израел» е утвърдил планове за строителство на 5 992 домове в еврейските колонии на Западния бряг, при това абсолютно със същата цел: да прехвърли вината върху раменете на другата страна. Що се отнася до «заселниците», то, както твърди Штайех, броя на агресивните нападения от страна на еврейските екстремисти срещу палестинци е нараснал с 41 процента в сравнение с миналата година.

Штайех отбелязва, че палестинците са дали съгласието си през юли за провеждането на деветмесечни «преговори» с «Израел», получавайки от САЩ гаранции за пълно спиране от «Израел» на строителството на заселнически колонии в Западния бряг и съществено съкращаване в обемите на строителство в така наречените «блокове на заселническите колонии». Но нищо от обещаното така и не се случи. По-скоро, ние наблюдаваме обратното – темповете на строителството значително са се ускорили.

Поведението на «Израел» не може да не предизвика безпокойство. Ционисткият режим не само че има навика да нарушава сключените с него споразумения, но и се възползва при това с откритото или мълчаливото одобрение от страна на САЩ и водещите „западни демокрации“.

Подобно положение на нещата – както и факта, че на критика сега не се скъпят дори ветераните в «преговорните» инициативи – еднозначно свидетелства за абсолютната безполезност на «преговорите». Единственият начин за разрешаване на конфликта по мирен път е в оказване от страна на Запада към «еврейската» «държава» на натиск, за да напусне окупираните територии, обаче, такъв вариант днес от никой, за съжаление, не се разглежда сериозно.