Евреите са планирали масово нахлуване в Ал-Акса в последния ден на годината.

2 януари 2014

последен денн

 

Окупираният Йерусалим – СМИ

 

    Последният ден на изминалата 2013 г. «заселниците» са отбелязали с нахлуване в Ал-Акса, но превантивните действия на мюсюлманите са предотвратили масовостта.

    Както съобщават кореспондентите от СМИ в Светия град, няколко групи радикали под засилена охрана на  полицията са проникнали в Ал-Акса чрез вратата Ал-Магариба. „Екскурзията“ не продължила дълго. Обхождайки част от територията на комплекса, талмудеите  са напуснали Джамията.

    Трябва да се отбележи, че на палестинците се е отдало да предотвратят масово нахлуване в Ал-Акса: от сутринта в комплекса дежурят стотици правоверни: както представители на по-възрастното поколение, така и на младото поколение. «Израелските» бандити в болшинството си са предпочели да останат по домовете си, изплашени от възможните стълкновения.