Ненавистна еврейска изложба бе „завита“ под доста благовиден предлог…

21 януари 2014

изложба

 

Париж-

 

Структурата на Организацията на Обединените Нации по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) отмени провеждането в Париж  под своя егида на изложба под названието  „Народ, Книга, Земя – 3500 години връзки на еврейския народ със Светата земя“.

 

    Изложбата бе планирана да се открие през миналия вторник.

В съобщение за печата, пуснато по този случай, се казва: «Над проекта за тази изложба ЮНЕСКО е работила заедно с «Центъра Симон Визентал». Обаче, остават нерешени редица въпроси. В частност, не се отдаде договарянето по някои аспекти на аудио- и визуалния излагане на съдържанието, което е възприето от редица страни – членки на ЮНЕСКО, като опасно за мирния процес  в Близкия Изток».

По-рано секретариатът на ЮНЕСКО е получил сигнал от представителите на 22 арабски страни- членки на тази организация на ООН с изразяване на крайно безпокойство, че и омразното название  за планираната изложба, и нейното съдържание могат да окажат негативно влияние върху течащите в настоящия момент палестинско-„израелски“ „преговори“.