Не трябва да се обича „Израел“ повече от Справедливостта!

23 януари 2014

НЕ ТРЯБВА

 

Газа – СМИ

 

    Движението ХАМАС рязко осъди заявленията на премиер-министъра на Канада, изказал се в подкрепа на идеята за «еврейския характер» на т.н. «Израел».

    Прес-секретарят на ХАМАС д-р Сами Абу Зухри оцени думите на канадския обожател на „Израел“ за това, че «еврейския характер» не подлежи на «преговори»,  – като расистки и свидетелстващи за стремежа на ционистките групи напълно да ликвидират законното  право на палестинските бежанци да живеят в своята Родина, тоест с всякакви способи да не им се позволи завръщането.

    «Съгласно получената информация, Канада може да стане една от страните, където ще бъдат изселени палестинците според условията на т.н. «преговори» между ПА и «Израел», – добави той (!)