Защо «Израел» така настоява да запази за себе си Ал-Агвар?

14 февруари 2014

рашид 

 

 

Рашид Хасан – Вестник «Ад-Дустур»

 

      Претенциите на ционисткия враг да запази присъствие на своите окупационни войски в палестинския район Ал-Агвар, който по площ представлява една трета от територията на окупирания Западен бряг на река Йордан, както и запазването на своя контрол над пограничните терминали карат специалистите в сферата на палестинско-«израелския» конфликт да се замислят за причините на този дискурс.

            Главната поощрителна причина на всичко това произтича от стратегията на ционистите, насочена към това, да не допуснат създаването на независима, суверенна и териториално цяла Палестинска Държава и запазването на контрола над този жизнено важен за палестинците район. По същество това означава „палестинска държава“ в пълно обкръжение, нейната изолация от съседна Йордания и лишение  от достъп до река Йордан и  Мъртво море, и невъзможност да използва техните богатства. Освен това, поставя се за цел откъсване на“палестинска държава“от най-важния селскостопански район, където се произвежда основаната част от продоволствията, употребявани от палестинците. Както ни се представя, именно икономическите интереси играят главна роля в стремежа на «Израел» да запази за себе си този район.

            Фактите свидетелстват, че «Израел» вече е построил в Ал-Агвар 36 незаконни заселнически колонии и е отделил за всяко семейство от еврейски имигранти по 70 дунама плодородна земя. Тук «заселниците» си изграждат цветни  разсадници, отглеждат риба и крокодили. Между другото, в 2010 година в «Израел» широко бе отбелязано засаждането в Ал-Агвар на милионното палмово дърво. Общият  доход на еврейските заселнически колонии в Ал-Агвар надхвърля през 2012 година 650 млн. долара.

            По този начин, този палестински район има за ционисткия враг огромно икономическо значение и носи многомилионни доходи. Освен това, той има важно стратегическо значение за ционизма, тъй като – е главния проход към Йордания и другите арабски държави, а така също и към противоположния бряг на Мъртво море.

            Що се отнася до твърденията на «Израел» за това, че на него му е необходимо да запази Ал-Агвар «по съображения за сигурност и нужди от военен характер», то това изобщо не е така. В частност, счита палестинският военен експерт генерал Уасиф Урейкат. При това той се позовава на «израелски» военни източници, в това число на документ, подготвен от «израелския» съвет по въпросите на мира и сигурността, в който се казва, че запазването на контрола над Ал-Агвар и Западния бряг на река Йордан «не е жизнено необходимо за предотвратяването на заплахите». И нататък: «Запазването на «израелското» присъствие в тези райони не решава проблем от потенциалните заплахи, в това число заплахите от ракетни удари. Защото ширината в територията на «Израел» на това място много повече отстъпва в ширината на Йорданската долина и не превишава 40-50 км. Самото военно присъствие на «Израел» в района на Ал-Агвар, отчитайки спецификата на местността, може да бъде доста ограничено, а войската ще бъде подложена на заплахата от обстрел откъм Изток и откъм Запад».

            В документа се прави извода, че „съображенията за сигурност“, които постоянно привежда правителството на Натаняху, никак не могат да служат като оправдание за неговите стремежи да продължи и занапред да задържи за себе си Ал-Агвар. За това е говорил бившия ръководител на «Мосад» Мейр Даган, изказвайки се на конференцията в Кфар Саба. Той, в частност е заявил, че «борбата за запазване на присъствие в Ал-Агвар носи чисто политически характер, тъй като този район няма някакво значение за безопасността на «Израел».

            Тук възниква въпросът: дали на «израелските» войски, разположени в Ал-Агвар се е отдало да прехванат поне една балистична ракета, с които Ирак е обстрелвал вътрешните райони на «Израел»? И дали име се е отдало да попречат на ракетния обстрел от Газа към ционистките населени места?

           Затова може смело да се направи извода, че стремежа на ционисткото образувание да запази своя контрол над района Ал-Агвар – е само въплъщение на неговите експанзионистични амбиции и усилия, насочени към това да не допусне създаването на Палестинска Държава «по съображения за сигурност».