Люксембург се присъедини към бойкота на «Израел»…

28 февруари 2014

люксенбург 

 

 

Окупираният Йерусалим – СМИ

 

    Пенсионният фонд на Люксембург прие решение за бойкот на осем ционистки компании, подкрепящи експанзионистката дейност в Западния бряг на река Йордан.

    Както истерично отбелязва еврейската преса, независимо от свои малки размери, Люксембург заема голямо място в световния инвестиционен финансов пазар.

    На официалният сайт на фонда е представен списък на «израелските» компании, по отношение на които е взето указаното решение. Сред тях са пет крупни банки.

    Представители на люксембургската страна са коментирали своите действия по следния начин: «Ционистките компании подкрепят строителството на незаконните еврейски заселнически колонии в окупираните територии на Държавата Палестина».