Рами Хамдулла обърна джобовете: «За Газа няма пари…»

хамадалла

Рамаллах – СМИ

 

    Председателят на „правителството от експерти“ Рами Хамдулла е заявил за безсилието на неговия кабинет да намери средства за да изплати работните заплати на служителите в бюджетните организации в Газа.

Според неговите думи, причина за това е дефицита в бюджета на текущата година, който представлява един милиард и осемстотин милиона долара.

Говорейки в навечерието на тези дни, премиерът добави, че ежемесечно за Газа е необходимо да се превеждат шестдесет милиона долара. «На правителството е трудно да намери тази сума», – е добавил той.