Поздравяваме всички мюсюлмани с настъпването на Свещения месец Рамадан!

27 юни 2014

ranadan

Редакцията на сайта «Palestine.bg» поздравява мюсюлманите с настъпването на Благословения месец Рамадан! Това е особен месец, по време на който е бил низпослан Свещения Коран.

Това е месец за извършването на благодеяния и одобряваното от Твореца. Говеенето по време на месец Рамадан е път към единството и избавление от разногласията. Това е уникална възможност да се усъвършенстваме и да преборим своите недостатъци, както и да извисим своя нрав.

Ние отправяме молитви към Всевишният Аллах, за взаимно разбирателство и търпимост в нашето съвременно общество. Желаем на всички мюсюлмани да проявят крепка вяра и устойчивост при говеенето. И нека Всевишният Аллах ни дари с благодат през този месец! Амин.

Редакция на сайта Palestine.bg