UNICEF: Една трета от загиналите при „израелската“ агресия – са деца…

21 юли 2014

уницеф

ПИЦ –

 

Вчера UNICEFизрази „дълбока загриженост“ за убийството на палестинските деца по време на „израелската“ агресия против Газа.

„Децата трябва да бъдат защитавани от насилия, те не трябва да стават жертви на конфликта, те не носят никаква отговорност. Децата на Палестина получават травми за цял живот от това, което виждат“, – подчертава представителката на UNICEFКатрин Вайбел.

Тя също така обърна внимание и на това, че една трета от всички загинали сред гражданското население – са деца. „За периода от 8 юли до 4 часа сутринта на 19 юли броя на загиналите палестински деца вече е 75 деца“, – подчерта Катрин Вайбел.