Открито писмо на световни учени и лекари.

2 август 2014

убийците

Научният свят на Запада – е против „израелската“ агресия.

СМИ –

 

 

Група западни медици и учени се обърнаха с открито писмо към световната общественост относно продължаващата агресия на „Израел“ против Сектора Газа, която те охарактеризираха като „безпочвено нападение с безгранична жестокост, размах и интензивност“.

Откритото писмо бе публикувано в едно от най-влиятелните научни британски списания „The Lancet“. Това писмо е било подписано от учените на Великобритания, Италия и Норвегия. В течение на два дни то също така е било подписано от 1644 учени от цял свят, в това число и 74 от „Израел“.

Ние – лекарите и учените сме посветили своя живот да защитаваме и опазваме здравето на хората. Също така сме образовани и информирани хора, и не само преподаваме етиката на нашата професия, но така също я практикуваме в живота. Всички ние сме се трудили в Газа и много добре познаваме положението в Сектора.

Ръководейки се от етичните принципи, решително и остро осъждаме това, на което станахме свидетели по време на агресията на „Израел“ в Газа.

Обръщаме се към нашите колеги, към нашите ученици и учители с призив да осъдят „израелската“ агресия. Предизвикваме извратената пропаганда, която оправдава създаване на хуманитарна катастрофа, за да прикрие касапницата, т.н. „отбранителна агресия“. В действителност това е необосновано нападение с безгранична жестокост, размах и интензивност. Искаме да се разказва за фактите такива, каквито ги виждаме, а така също и за последствията върху живота на обикновените хора.

Възмутени сме от клането, което е устроила армията над мирните жители в Сектора Газа под предлог „наказания на терористи“. Това е вече трета военна агресия против Газа от 2008 г. И всеки път загиват, преимуществено, невинни хора, главно, жени и деца. Всичко това става под оправданието, че „Израел“ унищожава политически партии и съпротивата срещу окупацията и блокадата, която той е въвел.

Тези действия също така заплашват онези, които не са били ударени от „израелските“ ракети и снаряди пряко, те раняват душата на младото поколение. Решително осъждаме и всички действия, насочени към забраната и възпрепятстване на Газа да получи външна помощ, която би могла да облекчи страданията на мирното население в дадените условия.

От миналата година блокадата на Газа стана още по-жестока, от нея страда цялото население в региона. В Газа хората страдат от глад, жажда, замърсяване, недостиг на медикаменти липса на електричество, а не само от бомби и снаряди. Енергийна криза, замърсяване на водата и храната, проблеми с пречиствателните съоръжения, а така също и с опустошение на ресурсите – това е тази катастрофа, която пряко или косвено създава блокадата на Газа.

Жителите на Газа противостоят на агресията, защото искат обичаен, прост човешки живот. Страдайки от мъка, болка, терор, те отхвърлят временното примирие, защото то не дава реален шанс за по-добро бъдеще. Все по-силно и отчетливо се чува гласа на обикновените палестинци, говорещи под ударите на „Израел“ с думите на Умм ал-Равлави: „Те все едно ще ни избият, или бавно, или с блокадата, или бързо, с военни удари. Ние нищо не губим: длъжни сме да се борим за нашите права или да умрем, опитвайки се да ги получим „.

Газа е блокирана по море и суша от 2006 г. Всеки жител на Газа – даже рибар, който отплава по-далече на три мили от бреговата линия, рискува да бъде убит на място. Никой не може да напусне Сектор даже през съществуващите две КПП – „Ерец“ или „Рафах“ – без специалното разрешение на „израелтяните“ и „египтяните“, което да се получи е практически невъзможно. Жителите на Газа не могат да пътуват в чужбина за да учат, да работят, да посетят роднини или по някакви деля. Ранените и болните е невъзможно да пътуват, за да получат лечение. Вносът на продоволствия и медикаменти в Сектора Газа е съществено ограничен, много важни стоки са забранени за внос. Още преди нападението над Газа складовете с лекарства се изпразниха. Освен това, Газа не може да изнася своята продукция. Селскостопанският сектор сериозно е пострадал заради въвеждането на буферна зона. 80% от населението зависи от доставките на продоволствия от ООН.

По-голямата част от зданията на Газа са разрушени по време на операцията „Разтопено олово“ 2008-2009 г., вносът на строителни материали в регион е ограничен, а след това училищата, домовете и другите учреждения не е възможно да се ремонтират по подобаващ начин. Разрушените от бомбардировките предприятия не са възстановени, безработица расте.

Независимо от тези тежки условия, жителите на Газа и техните политически лидери неотдавна предприеха крачка към разрешаването на конфликта без оръжия и насилия чрез процес на примирие между фракциите, техните лидери се отказаха от своите постове и кресла, за да сформират правителство на националното единство.

Това примирие, признато в по-голямата част от международната общност, бе отхвърлено от „Израел“. Днешните „израелски“ атаки сложиха край на този шанс за политическо единство между Газа и Западния бряг. Под предлог за борба с тероризма „Израел“ унищожава възможността за палестинско единство. Още една лъжа на „Израел“ е представянето, че жителите на Сектора – са заложници на ХАМАС, въпреки, че истината е, че Газа затворена от „израелтяни“ и египтяни.

Продължават да бомбардират Газа, след което последва наземна операция. На повече от 60 хиляди човека от северната част на Сектора е заповядано да напуснат своите домове. Тези насилствено прогонени хора са принудени да отидат в централната и южната части на Газа, които също така се обстрелват и бомбардират. Целият Сектор се намира под ударите на ционистите. Единствено убежище са училищата на мисиите на ООН, които също са подложени на обстрел.

Касапницата в Газа не щади никого, нито инвалиди, нито болни в болниците, нито децата, играещи на плажа или на покривите по домовете. Болниците, „Бързата помощ“, джамиите, училищата са мишени на ударите, хиляди жилищни сгради са превърнати в руини, „Израел“ избива палестинците с целите им семейства. На 20 юли бе разрушен цял район, хиляди хора се оказаха на улицата, бяха убити повече от 70 човека. И всичко това заради да се намерят тунелите?! Тези атаки преследват целта за сплашване на населението, да осакатят душата и тялото на тези хора, да направят техния живот непоносим в бъдеще.

Използва се оръжие, което нанася дълготрайни вреди на здравето на цялото население, в частност, ракети с тежки бойни глави. Свидетелстваме, че такова оръжие се използва против деца, а така наречената умна амуниция или не е толкова точна, или съзнателно се използва против мирното население.

Разобличаваме митът, разпространяван от „Израел“, че агресията се провежда, за да спаси гражданското население и в загриженост за децата.

Поведението на „Израел“ противоречи на нашите хуманни ценности, на нашите професионални принципи, етика и човечност. Даже измежду нас, който се стреми да отпътува да помогне на Газа, не може да го направи поради блокадата.

Таз „отбранителна агресия“ трябва незабавно да бъде спряна.

Освен това, ако бъде потвърдено, че е използван газ против населението, това безусловно е военно престъпление, което трябва да бъде наказано с незабавни санкции против „Израел“, включително и със забрана на всякаква търговия и прекратяване на всички действащи съглашения за сътрудничество.

На фона на съобщенията за заплахи за убийства на медици, както и отказа да влязат международни хуманитарни групи ние, учените и лекарите, не можем да мълчим. Призоваваме нашите читатели да нарушат мълчанието. Газа се оказа в примката на блокадата, нейните жители са избивани с най-съвременни военни технологии. Ако онези от нас, които могат да се изкажат против и заемат решителна протестна позиция, не го направят, то ние също така ще бъдем съучастници в разрушаването на Сектора, в унищожаването на мирното население на Газа.

На нас ни е изключително неприятно да отбележим, че само 5% от нашите „израелски“ колеги са подписали призива към своето правителство да прекрати военната операция против Газа. Принудени сме да направим извода, че академичната общност на „Израел“ с изключение на тези 5% процента, е съучастник в касапницата и разрушаването на Газа. Също така виждаме съучастие на нашите страни в Европа и Северна Америка и отново констатираме безпомощността на международните институции и организации.