Да се разруши убийствената за палестинската нация блокада на Газа!

13 август 2014

блойададт

ПИЦ –

 

Секторът Газа и почти два милиона човека, живеещи на тази тясна ивица суша, страдат от най-жестоката в историята блокада вече седем години. Тя практически е абсолютно херметическа, защото ционизма е забранил:

– движението на стоки;

– придвижването на хора;

– внос на хранителни продукти;

– внос на лекарства, медицински материали и оборудване.

Всичко това води до тежки икономически и хуманитарни последствия:  упадък на жизненото ниво, разпространение на болести,   ръст на смъртността,  в това число и на детската, екологически вреди и т.н.

Призоваваме хуманитарните международни организации, физическите   лица да започнат бързи действия за свалянето на блокадата, наложена на Газа! Трябва незабавно да бъде разрешен вноса на предмети от първа необходимост за оказване на извънредна помощ, особено с медицинско предназначение, а така също продукти и строителни материали!   Хора, включително студенти, лица, на които е необходима медицинска помощ, на всички, на които това е необходимо, трябва незабавно да получат право свободно да се придвижват! Аналогично е и искането за свободен внос и износ на стоки.

Искаме да се обърнем, към всеки, който чете тези редове: Вашият глас и действия ще имат решаващ влияние за свалянето на блокадата.

Координатор на кампанията: Ахмад ал-Хадж

Тел. 00961 – 3- 083196   

Електронна поща: ahmadh1974@gmail.com