Съвета по правата на човека към ООН състави Комисия за разследване в Сектора Газа.

14 август 2014

комисия

Вашингтон – СМИ.

 

Съвета по правата на човека към ООН утвърди състава на Комисията за разследване на всички нарушения на международното право и правата на човека, извършени в окупираните палестински територии, включително и Източен Йерусалим. Комисията ще работи под председателството на Уилям Шабас, професор по международно право от Канада.

Президентът на Съвета към ООН по правата на човека Бодлер Ндонг Елла обяви за състава на Комисията, която бе съставена на последната сесия на Съвета с резолюция по обезпечение на уважение към международното право в окупираните палестински територии, особено в хода на последната „израелска“ военна операция в Сектора Газа.

“ Съвета по правата на човека към ООН по най-решителен начин осъжда широко-мащабните, систематичните и масови нарушения на човешките права и фундаментални свободи в хода на „израелската“ военна операция в окупираните палестински територии от 13 юни 2014 година“, – се казва в приетата резолюция.

Предполага се, че Комисията ще разкрие нарушенията на международното право и правата на човека, извършени по време на военните операции, ще определи, кой носи за тях отговорност, и ще представи съответните рекомендации.

Целта на работата на Комисията – е в това, да не се допусне безнаказаност и помощ да се защити цивилното население от възможни бъдещи нападения.

Резолюцията предписва на Върховният комисар към ООН по правата на човека да се отчита за изпълнение на решенията на Съвета, включително мерките по осигуряване на отговорността „за сериозните нарушения в международното хуманитарно право и правата на човека“.

По оценка на ООН, повече от 1950 палестинци, в това число 456 деца и 237 жени, са били убити за периода от началото на военната операция в Газа 8 юли.

Председателят на Комисията, професор Уилям Шабас от 2002 до 2004 година е бил един от тримата международни сътрудници в Комисията по установяване на истината и примирието в Сиера-Леоне. Той също така – е автор на доклада за смъртното наказание, представен през 2010 година на генералния секретар на ООН.

Комисията ще представи свой доклад на Съвета по правата на човека на неговата 28-ма сесия през март 2015 година.