Ако „съдът“ бе разрешил на негодниците, те биха си ораганизирали шабаш на сватбената маса…

20 август 2014

шабаш

Еухенио Гарсиа Гаскон –

 

 

   В неделя «израелският» „съд“ разреши на ционистките екстремисти да проведат мерзка акция против сватба, която се е състояла вечерта на същия ден между Махмуд Мансур, мюсюлманин от Яффа, и Морел Малхо, приела Исляма еврейска девойка – също от Яффа.

Напомняме, че, действащите норми на «израелското» законодателство в областта за урегулиране на брака и семейството не допускат възможността за сключване на «смесени бракове», т.е. бракове между такива, които принадлежат към различни вероизповедания.

Обръща внимание върху себе си факта, че „съдът“ на населеното място Ришон Лецион е санкционирал провеждането на «антибрачен» протест на стопроцентно расистката организация – впрочем, не под носа на самите бракосъчетаващи се, а на разстояние «200 метра», което не е маловажно, за което благодаря.

Връщайки се в Европа: може ли да си представите, дори един европейски съд да даде разрешение за подобна манифестация? Това е нещо съвършено немислимо в европейския континент, но не и в «Израел» – «страната», старателно опитваща се да се причисли към европейските, но никога не молеща за приемане в състава на ЕС по тази проста причина, че в случай на присъединяване към ЕС тя би била принудена да признае действието на общоевропейските нормативни актове, което ще доведе до незабавно прекратяване на съществуването на «еврейската» «държава» в нейния сегашен вид.

Организацията, устроила акцията на протеста в Яффа, откликва на името «Лехава» («Организация по недопускане на асимилация на [евреите]»). От момента, когато стана известно за предстоящата сватба, членовете на тази организация непрекъснато са преследвали невестата и жениха, а така също са причинили значително безпокойство на ръководството и сътрудниците на ресторанта, в който премина празничния банкет. Но най-много умилява заявлението на адвоката на расистите по факта за огласяване на съдебното постановление.

Адвокатът на прословутата организация «за чистота на еврейството» някой си  Бен Гвир буквално произнесе следното: «Това е важна победа за свободата на изразяване. Днес показахме на левите, какво значи демокрация».