Monthly Archives: октомври 2014

Момиченце с кукла, или нека никой не ми говори, че окупацията вони.

Момиченце с кукла, или нека никой не ми говори, че окупацията вони.

1 октомври 2014

Тамара Фляйшман –     Момиченце с кукла, нейната майка и двете ѝ сестри, едната от които плачеше всеки път, като зърнеше войника, получиха отказ на право да пресекат КПП и да се върнат у дома в Абу Гош. Всичко се изпълняваше в съответствие с регламенти, правила и заповеди, без нито едно нарушение. На това…

Read more »

Бейт Уммар: в сърцето на мрака…

Бейт Уммар: в сърцето на мрака…

1 октомври 2014

Стивън УИЛЯМС –     Името на романа на Йозеф Конрад „Сърцето на мрака“ отразяващ като географска реалност – колониален Конго през 19 в., – така и духовния мрак, в който се оказа човешката душа, обградена от ненавист и алчност. Миналата седмица се оказах там, в Бейт Уммар. Но не самия Бейт Уммар бе сърцето…

Read more »