На «Израелската» армия е съдено да се превърне в банда омразни главорези…

2 януари 2015

на израелската

Еухенио Гарсиа Гаскон –

 
Неотдавна в ръцете на журналисти от изданието «Аарец» попадна вътрешен доклад на «израелските» въоръжени сили, провъзгласяващ неизбежното настъпване на момента, когато призива в «Израел» ще престане да е всеобщ и задължителен.

Документът е разработен от някой си Ювал Бенциман, който се нарича специалист по отношенията между армията и обществото, и е представен за разглеждане на   «израелските» власти през месец септември миналата година.

«Замяната на задължителната служба с доброволна професионална армия», – така е озаглавен доклада, в който се представя анализ на реформите, планирани за краткосрочна и средносрочна перспективи, и се отбелязва, че принудителния призив за военна служба повече не се практикува в западните армии и се прилага само в африканските и азиатските държави.

По мнение на Бенциман, днес мнението на «израелското» общество за въоръжените сили преживява трансформация. Така, в публичното пространство е силна позицията за не приемане на задължителния призив, а така също и недоволството от факта, че в действителност задължителна и всеобща войнска повинност не съществува, защото избягването е стигнал до невиждани мащаби.

Авторът на документа признава, че статуса на армията в «израелското» общество чувствително се е снижил: все по-малко млади хора искат да влязат в редиците на въоръжените сили, а населението като цяло счита, че следва да се харчат повече пари в такива сфери, социалното благосъстояние, инфраструктура и образование, а не за война.

С това на «израелтяните» все повече импонира идеята за доброволна професионална армия.

Наред с това, Бенциман посочва отсъствието на твърдото противоречие между задължителната служба и службата на професионална основа, защото съществуват междинни варианти: например, може да се остави задължителното военно обучение на войниците, при това да се направи доброволна собствена служба – днес времето на нейния срок е 3 години за мъжете и две години за жените.

В разглежданата реформа има още един аспект, заслужаващ внимание. Работата е там, че прехода към доброволни релси би позволил на армията ще избегне потенциалните «неблагонадеждните», които в критичен момент могат да се откажат да стрелят по мирното население, да сформират корпус от фанатици-главорези, готови на всякакви жертви заради ционистките идеи …