Газа в руини и без надежда за помощ… Значи, следващата война не е зад планината…

30 януари 2015

газа в руини

Еухенио Гарсиа Гаскон –

 
Последната война в Газа през лятото на миналата година е оставила след себе си десетки хиляди напълно или частично разрушени домове в различни населени пунктове и лагери за бежанци в Сектора Газа.

Скоро след завършване на касапницата, на специално свиканата конференция в Кайро много арабски и западни страни са обявили за изпратената в обсадения анклав на материална помощ с цел ликвидация на разрушенията. Въпреки това, хиляди семейства днес преживяват зимата в невероятни –   чудовищни –  условия, доколкото споменатите страни не са изпълнили своите обещания.

Близкоизточната агенция на ООН за помощ на палестинските бежанци и организация на работите (БАПОР) във вторник съобщи, че прекратява материално да подпомага пострадалите семейства и да заплаща за подвижните жилища, тъй като не са им останали пари «предвид неизпълнение на задълженията на част от страните-донори».

В информационното съобщение на БАПОР също така се говори за невъзможността за по-нататъшно оказване на помощ към семействата, опитващи се да възстановят своите домове или да си построят нови вместо унищожените от «израелските» бомби.

Съгласно приведените от агенцията данни, тя е получила само 135 от 724 милиона долара, поискани от страните-донори за целите на възстановяването на 96 000 напълно или частично разрушени жилищни домове, и сега огромен брой семейства живеят без покрив над главата си: в условията на зимата от студ вече умират хора, в това число и деца.

Както е заявил прес-секретарят на БАПОР, «не е ясно, защо не са дошли обещаните пари». Въпреки това, няма да е неоправдано предположението, че просто казано страните-донори, имат други приоритети, сред които обсадения Сектор Газа не се числи.

Например, «В Израел» редовно постъпват пари от Германия за закупуване на оръжие, което не може да се каже за арабската и западната помощи към палестинските семейства, загубили своите домове в хода на «израелските» бомбардировки.

От друга страна, властите в Газа са се обърнали към Египет с молба да окажат съдействие в изпълнение от «Израел» на условията на примирието, в това число, що се отнася до откриване на контролно-пропускателните пунктове на границата със Сектора; обаче, очевидно, Египет е заинтересован в разрешаване на този проблем в същата степен, както и «Израел», т.е. не е заинтересован изобщо.

Всички тези обстоятелства словно прокарват пътя към следващата война, в хода на която, без съмнение, европейските държави ще излязат от кожите си, призовавайки към прекратяване на огъня.