2015-та – последна година на относителна стабилност за «Израел»…

30 януари 2015

2015

Middle East Monitor –

 
«Джихадистките групи» в близкоизточния регион и глобалното движение за бойкот, дивестиций и санкций (БДС)   са главните «стратегически заплахи», с които «Израел» предстои да се сблъска през 2015 година.

За това пише в своя доклад генералът в оставка от «израелската» армия Амос Ядлин, ръководител на Института за изследване на националната сигурност в Тел-Авив.

В  материала се отбелязва, че ехото от ситуацията в Сирия може да има чудовищни последствия за «Израел». Причината за това – отслабване на сирийската армия, загубила контрол над повечето граничещи с «Израел» райони, в резултат на което «джихадистите» са получили възможност да нанасят удари по «Израел» по всяко време.

Съгласно доклада, такива групи представляват опасност предвид използваните от тях начини на водене на боевете: те са способни да атакуват цели в територията на «Израел» с помощта на ракети и с активното използване на тунелите.

Едновременно стратегическа заплаха от страна на съседните на «Израел» е намаляла, се казва в доклада, заради разпада на някои ключови арабски армии, такива като сирийската и иракската.

Наред с това, набиращата обороти кампания на БДС и дейността на нейните поддръжници, издигащи по цял свят идеята за незаконността на «Израел», могат да причинят на «Израел» значителни икономически загуби.

Най-опасен аспект в движението за бойкота е предизвикания от тях подем в колективно световно представяне за «Израел», особено на Запад. Кампанията на БДС, се подчертава в доклада на Ядлин, формира образ на «Израел» като расистка «държава», политиката на която се изгражда върху силата и притесненията.

По мнение на съставилите доклада, не трябва да се забравя за популярността на БДС в САЩ и за нарастващия интерес към движението от страна на учените и образовани хора като цяло.

Ако се вярва на документа, седемгодишният период между 2007 и 2015 г. е бил «добър» за «Израел»: той подкрепя ситуацията в областта на «сигурността» до стабилно ниво и може да запази стратегическо «превъзходство», без при това да води крупни войни и не понася сериозни икономически издръжки на съответните нужди.

За тези седем години «Израел» повиши своя военен потенциал и укрепи режима на ограничаване с опониращите държави. Освен това, арабските държави, сключили мирни съглашения с «Израел», продължават да спазват тези договорености, независимо от ръста на враждебност от техните граждани по отношение на «Израел».

Докладът на Ядлин указва, че източник на опасения за «Израел» служи и нестабилността в Египет и Йордания, при това мащабите на «сътрудничеството по сигурността» с двете назовани страни в последно време са нараснали.

Като цяло, според резултатите от анализа на всички фактори и с отчета на появата на нови заплахи, авторите на доклада стигат до извода, че 2015 година ще бъде «последната стабилна година» за «Израел».