«Израел» както преди не пуска студенти от Газа в университети на Западния бряг…

26 февруари 2015

университети

Бен Уайт –

 
Палестинските студенти от Газа досега по милостта на «Израел» са лишени от възможността да се обучават в университетите на Западния бряг – направено през тази седмица съобщение за обратното бе наречено погрешно и оттеглено.

В сряда «израелската» Координационна агенция по правителствените дейности на териториите обяви, че на 50 студенти от Газа ще бъде разрешено да напуснат Сектора «с цел преминаване на обучение» в Западния бряг. Обаче, както отбелязва неправителствената организация «Гиша», в същата вечер Агенцията поясни, че в съответния документ се прокраднала «канцеларска грешка», и разрешението от подобен род няма да бъде издигнат.

«Израелското» правителство възразява против обучението на палестинци от Газа в Западния бряг по съображения на «сигурността». «Върховният съд» на «Израел» също така е отклонил ходатайството на правозащитните групи по дадения въпрос, в това число обращението от името на пет жени, изучаващи генеалогия и проблеми на демокрацията и правата.

В 2009 година 21-годишна студентка от Витлеемския университет Берланти Аззам е била арестувана в Западния бряг и незабавно депортирана в Сектора Газа след като войник на КПП е видял нейното удостоверение за самоличност в графата „местоживеене“ е указан град Газа.

Случващото се изобщо не свидетелства за щедростта на «израелските» власти, а, по-скоро, подчертава лъжливостта и лукавство в аргумента за «сигурност» както предлог за ограничения. Защо на фермерите от Газа са разрешили да доставят краставици в Западния бряг на 6 ноември 2014 година – но не и по-рано? Защо «Израел» запазва ограничения за експорт на редки изключения?

Продължаващата забрана за обучение на палестинските студенти от Газа в университети на Западния бряг са още едно доказателство, че «израелския» подход е основан на идеята за колективно наказание. За това нелошо би било да си припомним в следващия път, когато някой се опита да парира политиката на апартейда в името на «сигурността».