Пакостят както могат! В Западният бряг „заселниците“ са подпалили джамия…

26 февруари 2015

пакостят

Бейт Лахем – ПИЦ
    Джамия в провинция Бейт Лахем в окупирания Западен бряг е пострадала сериозно в резултат от пожара, подпален от незаконните еврейски имигранти   („заселници“).     Ционистите са нападнали мюсюлманския храм “Ал-Худа” в селището Джабаа на юг в окупирания Западен бряг на разсъмване. За това съобщават кореспондентите на СМИ.

По тяхна информация, по стените на джамията бандитите са нанесли надписи с расистко съдържание, в това число   “Смърт на арабите”. След което са запалили зданието.

На местните жители се е отдало да потушат пожара, обаче пламъците са унищожили част от комплекса.