„Израелските“ власти са признали факта за провеждане на разкопки под Ал-Акса…

27 март 2015

разкопки

Окупираният Йерусалим – СМИ.
В неотдавна публикувания отчет «израелските» власти са признали, че повече от две години се извършват разкопки под основите на Ал-Акса в южния сектор на западната стена.

Дълбочината на разкопките вече е достигнала шест метра – те се извършват от южния сектор до стените на мястото, където по-рано се е намирала вратата ал-Магариб. През 2013 и 2014 г. ционистите са копали под Ал-Акса в основите на западната стена. В резултат на това са били разкрити четири строителни блока и прилежащите към тях водоотводни канали. «Израелските» археолози датират находки от периода на «втория храм». Към отчета се прилагат фотографии, описания, измерения на откритие каменни блокове.

Освен това, се отбелязва, че тези разкопки са предшествани от предварително «археологическо разузнаване» в края на 2011 г. В това време са били открити пещерни вдлъбнатини и скални структурни сгради.  Разкопките продължават до настоящия момент.