Не трябва да се съди за луната чрез нейното отражение в локвата, достатъчно е да се вдигне главата…

27 март 2015

нетрябва

Доха – ПИЦ
    Прес-секретарят на Движението ХАМАС зад граница Хусам Бадран е заявил: „ХАМАС няма какво да крие за своите политически предпочитания или идеологически цели“.

Коментирайки създаването на нов електронен сайт на ХАМАС, Х. Бадран е указал: „Движението направи още една крачка за това, да бъде открито в диалога с всички“.

„Призоваваме международната общественост да се запознае с Движението непосредствено чрез диалог с нас, а не чрез  ционистките или проционистките   източници“, – е подчертал той.

„Наред с това, ХАМАС е открит за здрава и градивна критика. И най-главното за Движението е мнението на палестинския народ“, – заключава Бадран.