„Измами гоя…“ – инструктира талмуд своите адепти. И те мамят. Както се казва, в пълна…

31 март 2015

измами гоя

Доха – ПИЦ
      Измами – това е стилът на днешната талмудска върхушка на „Израел“.       Палестинската Съпротива рязко осъди поредния от този род извъртане на ционизма, който масово възстановява сроковете на осъждане спрямо по-рано освободените затворници в рамките на  съглашението „Вярност на свободните хора „.

„Ционизмът действа като бандитска групировка, а не като „държава“. „Израел“ не спазва съглашенията, освен ако не се окаже под силен натиск. Отговорността сега лежи върху Египет – посредник в разменната сделка“, – е указал прес-секретаря на ХАМАС зад граница Хусам Бадран.

„Тел-Авив е длъжен да разбере, че губи остатъците доверие, което ще се отрази и върху съдбата на еврейските пленници при „Бригадите Касам“. Но те няма да сломят волята на нашите затворници, а така също и решимостта за тяхното освобождение“, – е подчертал той.

По информации ПИЦ,  евреите са възстановили затворническите срокове на тринадесет по-рано освободени пленници.