Тактиката на ционистите в Ал-Акса е същата, към която те са се придържали в Ал-Ибрахимия: настойчиво нахлуване, а след това да изместят мюсюлманите…

6 април 2015

тактитката

Окупираният Йерусалим – СМИ.
През месец март повече от хиляда ционисти – предимно „заселници“ – са осквернили Благословената Ал-Акса с появата си в нея.

Съгласно отчета на статистиците, хиляда и двеста шестдесет и осем окупанти са нахлули в Ал-Акса за изминалия месец. Хиляда сто и четиринадесет от тях са – „заселници“, сто и петнадесет – агенти на разузнавателните и специални служби, тридесет и девет – войници (мъже и жени).

Минимално количество общ брой „посетили“ територията на Светинята ционисти за ден – е двадесет и три, максималното – сто и четиридесет (фиксирани на 2 март).

Освен това, четиридесет палестинци са били арестувани непосредствено в Джамията или при излизане от нея, в това число двадесет и седем жени и петима тийнейджъри. На тридесет от тях е забранен достъпа до Ал-Акса за различни срокове.