„Израелските“ химикали унищожават реколтата в Газа…

29 април 2015

израелските химикали

СМИ –

 
Исам Абу Мугариб, палестински фермер от Газа, даже не може да си представи, че това, с което «израелските» селскостопански самолети са напръскали неговите ниви вчера, ще унищожи всяка надежда за компенсация на загубите от агресията през 2014 г.

Тъкмо са приключили своята нощна смяна, и «израелски» самолет е напръскал с неизвестни пестициди палестинските поля на юги на север от военната зона Киссуфим.

Без да подозира за заплахата, произтичаща от тези химикали, Абу Мугариб напуснал своята ферма се върнал на сутринта. На другата сутрин той видял, че всички плодове и зеленчуци – дини, краставици, тиквички, пиперки са побелели. Палестинец е узнал, че химикалите, които са били хвърлени в полетата на Газа от «израелския» самолет, са унищожили цялата реколта на площ от половин километър.

През миналата седмица ционистките самолети нееднократно са хвърляли върху селскостопанските масиви в Сектора опасни пестициди. Властите в региона все още не могат да оценят загубите.

Огромни загуби
Абу Мугариб разказва: «Имахме дългове за 30 000 шекела след последната «израелска» агресия, тъй като ционистите унищожиха водопровод, склад с инструменти и селскостопански машини, а също така и няколко наши домове. А сега «израелските» самолети хвърлят неизвестни химикали, унищожават нашата реколта, а заедно с това и нашите надежди. С парите, които печелехме от работата на полето, преживяваха 60 човека».

Работниците от фермите, станали свидетели на инцидента, разказват, как са видели ционистки селскостопански самолет, който от 10-метрова височина е пръскал полето с неизвестна воняща течност.

Марван Абу Мугариб, брат на Исам, се обърнал към Министерството на земеделието и към други органи на управлението с искане да се защитят фермерите от ционистката «кампания по принудително изселване», която засяга, на първо място, жителите на граничните райони.

Марван е разказал детайли от историята: «Мой приятел ме докара на мотоциклета във фермата на Абдуллах Абу Мугсейб. Това е низина, и«израелските» вишки се виждат най-добре оттам».

Стопанинът е бил много удивен, когато видял изсъхналите бадемови дървета и лозя, а също така и побеляла тиква и фасул. «Насажденията са се намирали не в тристаметровата буферна зона. «Израел» е отровил с химикали полосата със земя от петстотин метра от границата, а от вятъра опасните вещества са били разнесени още на 700 метра навътре. Сега трябва да се изчака още един месец, докато се появят първите кълнове на новата реколта».

Ахмад Абу Сававин, един от пострадалите селяни, е принуден да увеличи обема на водата, използвана за напояване.

По време на последната война «израелтяните» са разрушили дома на палестинеца, убили са един от неговите братя и са арестували другия.

Фермерът разказва, че отровните пестициди са унищожили цялата му реколта: «Трябваше да събираме фасул и грах скоро, и всичко това бе унищожено. Вече втори сезон подред сме лишени от реколта, и натрупахме много дългове».