Икономиката на Газа е «на границата на колапса»: детайли от доклада на Световната банка…

3 юни 2015

икономиката на газа

Джесика Перкис –

 
Миналата седмица Световната банка публикува доклад за чудовищната икономическа ситуация в Газа.     От  документа следва, че икономиката на Газа се намира «на границата на колапса», а степента на безработица в крайбрежния анклав е най-високата в света. В него също така се казва, че Газа е преживяла «невероятна загуба» поради регулярно повтарящите се въоръжени конфликти, блокади и политически раздори сред палестинците, вследствие на което нейната икономика се е «свила до малък дял от нейния очакван потенциал».

В съответствие с представените в отчета оценки, вътрешния брутен продукт на Газа би бил четири пъти по-голям от днешния, ако не бе убийствената комбинация от различните конфликти и ограничения. Последната война на „Израел“  и разрушаването на тунелите между Газа и Египет са лишили икономика на Газа с 460 милиона долара, а блокадата, действаща от 2007 година, е орязала БВП на Газа с 50%, отбелязват авторите.

Икономическият спад по най-сериозен начин се е отразил върху благосъстоянието на палестинците, особено в Газа. Изхождайки от разчетите на глава от населението, палестинската икономика се е съкратила с 3 процента през 2014 година. Общата безработица е нараснала с 27 процента, а безработицата сред младежта в Газа е скочила до над 60 процента към края на 2014 година – като това е най-високия показател в региона. Реалният БВП на Газа днес е едва два процента по-висок, отколкото той е бил през 1994 година.

Ключът към приключване на този цикъл на човешко страдание се заключава във възстановяването на икономиката на Газа. Съставилите доклада посочват три проблема, които е необходимо да бъдат решени за това. Първо, необходимо е единно палестинско правителство. Блокадата по отношение на придвижването на стоки и хора трябва да бъде свалена, за да могат «да се възстановят перспективните отрасли в икономиката Газа». Освен това, изисква се значителна подкрепа от страна на донорите, за да се възстанови инфраструктурата и домовете в Газа.

На конференцията в Кайро през месец октомври миналата година международната общност реши да обедини усилията си и да окаже на Газа такава донорска помощ. Страните-участнички обещаха да отделят 5,4 милиарда долара за възстановяването на Газа след лятната война от 2014 година. Световната банка внимателно следи, как тези обещания се изпълняват.

За съжаление, както се отбелязва в доклада, много от думите за помощи към Газа така и не се въплътиха в конкретни крачки. Независимо от това, че става дума за $5,4 млрд. долара, и тази цифра е споменавана повече от другите, фактически за Газа е било отделено едва 3,5 милиарда. До края на месец април донорите са предоставили едва 27,5 процента от дадената сума, а именно, 967 милиона долара. При това само 35 процента от отделените средства – 1,2 милиарда – представляват «свежа» помощ. До целта са стигнали само 13,5 процента от обема на тази нова помощ – 165 милиона.

Уви, държавите са обещали много, но са изпълнили много малко. Катар е предоставил само 10 процента от обещаното от него 1 милиард долар. Саудитска Арабия, Турция и Кувейт заедно са предали за нуждите на Газа малко повече от $50 милиона от 900 млн. Световната банка не разполага с данни за съдбата на обещаните от Обединените Арабски Емирства 200 милиона долара, в същото време от заявените 277 милиона от САЩ са били преведени 84 процента от средствата. Европейският съюз е изпълнил своите обещания от (348 милиона долара) на 40 процента.

Докладът на Световната банка подчертава отчаяното положение на нещата в Газа в резултат от войните, осакатяващата блокада и вътрешните политически противоречия между палестинците. Независимо от тези беди, а така също ужасите от войната, разгъната от лятото на миналата година пред очите на всички, международната общност, както се изяснява, отново е оставило Газа на произвола на съдбата…