Чуждестранните инвестиции в «Израел» са се съкратили наполовина след касапницата в Газа от лятото на миналата 2014 година…

30 юни 2015

чуждестранни инвестиции

Али Абунима –

 

 

Обемът на чуждестранните инвестиции в «Израел» е намалял почти на 50% през 2014 година. Причина за това, както се смята, служи «израелската» агресия против Газа от лятото на миналата година и растящото въздействие на движението за бойкот.

Тази седмица Конференцията на ООН по търговия и развитие (ЮНКТАД) публикува ежегодния си доклад, посветен на ситуацията в света с преките чуждестранни инвестиции (ПИИ) – паричната оценка на средствата, влагани от чуждестранните инвеститори в икономиката на една или друга страна за капитализация на компании, строителство на заводи и пускането на нови проекти.

Съгласно представените в доклада данни, ПЧИ в «Израел» през 2014 година са се съкратили до 6,4 милиарда долара, докато през 2013 година те са били $12 милиарда.

Показателят на ПЧИ за 2014 година – е най-ниския за последното десетилетие. В периода от 2005 до 2012 г. обема на преките чуждестранни инвестиции средно представлява $9 млрд.  в година.

«Ние смятаме, че спадането на инвестициите в “Израел” е поради лятната война и бойкотите, с които се е сблъскал “Израел”» – отбелязва «израелския» икономист Рони Манос, който е един от авторите на доклада.

«Операцията “Защитен рубеж”» – така «Израел» нарича своята 51-дневна агресия против Газа от миналото лято, която доведе до чудовищни разрушения по целия Сектор Газа и отне живота на повече от 2200 палестинци, включително над 651 деца.

Следвайки световните тенденции, потока на ПЧИ се е съкратил и в други страни от региона, но такова остро падение, както в «Израел», не е имало повече никъде. Обемът на преките чуждестранни инвестиции е спаднал на 1,7 процента в Турция, 6,8 процента в Ирак, 4 процента в ОАЕ и 9,6 процента в Саудитска Арабия. В Ливан, напротив, ПЧИ са нараснали до 6,6 процента.

    «Туристите са престанали да посещават “Израел”»

Новост за загуба на интереса на инвеститорите – е само последната от икономическите беди на «Израел», случили се в резултат от агресията против Газа.

През месец май «израелските» СМИ съобщиха за рязко снижение на туристическия поток в «Израел».

В хода на войната в Газа палестинските организации на Съпротивата отчетоха крупен стратегически успех това, че на тях им се отдаде да принудят «Израел» да затвори своето основно международно летище за няколко дни, благодарение на което по «Израел» е бил нанесен сериозен икономически и по репутацията удар.

Но съдейки по всичко, само с периода за затваряне на летището загубите не са се ограничили.

«Независимо от надеждите за възстановяване в течение на два или три месеца след войната в Газа от лятото на миналата година, най-вероятно, кризата само ще се задълбочава, – отбелязва изданието «Ynet». – Броят на туристите спада, броя на отсядащите в хотелите спада, броя на организираните турове е орязано ».

«Ynet» привежда статистика «“Израелската” асоциация на хотелиерите» за първото тримесечие на текущата година, съгласно което броя на туристическите екскурзии в «страната» е спаднал на 28 процента, при това в някои райони, включително курорт Ейлат на Червено море – активно рекламиран като плажно туристическо направление за европейците – падането е достигнало до 51 процента.

По думите на представител на един от туроператорите, не се очаква подобряване на ситуацията и през следващата година. «На нас ни остават само поклонниците и еврейските туристи», – е отбелязал туроператора, добавяйки, че туристите-християни, пристигат по религиозни дела, прекарват по-голямата си част от времето в палестинския град Витлеем (Бейт-Лахем) в окупирания Западен бряг.

    Икономически загуби

Тази седмица Съветът по правата на човека към ООН обнародва независим доклад за агресията против Газа и за случващите се едновременно с нея жестоки «израелски» репресии в окупирания Западен бряг. В хода на подготовката на доклада неговите автори са открили доказателства за извършването на множество военни престъпления, които, най-вероятно, са били санкционирани на «най-високо ниво» от «израелското» правителство.

В доклада са цитирани данни от Банката на «Израел» и също така се подчертава, че «“Операцията” “Защитен рубеж” е предизвикала съкращения при отдаването в туристическия сектор и производствените отрасли» на «Израел» примерно с 900 милиона долара и е довела до «косвени загуби» за още 440 милиона долара.

Размерът на икономическите загуби, нанесени на «Израел» от самия себе си по пътя на продължаване на окупацията, апартейда, обсадата и убийствата на палестинци, расте по-бързо, отколкото се смяташе по-рано.

Възможно е и с това да се обяснява резкия спад в активността на «Израел» във фронта на борбата с набиращото сила движение БДС – «Бойкот, дивестиции, санкции».