„Израелските“ военни отново крадат земя от палестинските жители…

31 юли 2015

израеските военни

Наблус – СМИ.

 

«Израелските» окупационни сили са заповядали да бъдат «конфискувани» 15 дунама селскостопанска земя от град Акраба в провинция Наблус за «военни цели».

Активистът Хамза Дейрийя разказва пред кореспондентите на СМИ, че представители на режима на окупацията са предали съответния документ от кметството на Акраба вчера. Заповедта изисква предаването на 15.65 дунама земя, принадлежаща на града, към «израелските» военни.

 

Кметството е подало апелация в «израелския» съд и очаква решение, обаче, военните са започнали «конфискацията» преди да бъде постановен вердикта.

«Конфискацията» на селскостопански земи със насаждения за военни цели продължава вече няколко десетилетия. След изземването под такъв предлог, палестинската земя се предава за ползване от незаконните еврейски «заселници-колонисти».