Кралство Саудитска Арабия частично е погасила финансовия дефицит на БАПОР

18 август 2015

кралство

Ар-Рияд – СМИ.

 

    Заговорът около БАПОР, иницииран от „Израел“,  се пропука. Кралство Саудитска Арабия е решила финансово да подкрепи Близкоизточната Агенция на ООН за помощи на палестинските бежанци и организация на работата.

Кралство Саудитска Арабия е превело на тази структура на ООН  35 милиона долара с целево назначение за финансирането на училища.

На свой ред, генералният секретар на Организации за Ислямско сътрудничество  Ияд Амин Мадани призова международната общност да се присъедини към подкрепата на БАПОР. Той също така напомни, че съдействие на Агенцията, която решава проблемите на палестинците, е морален и хуманитарен дълг на човечеството.