„Израелската“ безнаказаност и „заселническо-колониалния“ терор…

28 август 2015

безнаказаност и

Шариф НАШАШИБИ –

 

 

Осъждайки живо запаленото палестинско детенце, «израелското» правителство е искало да ни накара да повярваме, че то ще преследва заселническо – колониалното насилие.

Правителството с всички сили се опитва да скрие вината на «държавата» в създаването на такава обстановка, която поощрява насилието. Та е обозначена с единствената дума – безнаказаност. Тази безнаказаност се подхранва от «държавно» съдействие към колонистите във всички аспекти на живота. На тях им се предлагат хиляди стимули, за да заживеят в окупираните територии на тази земя, която им се е отдало да отнемат от местното население.

На тях им се дава лъвския пай от палестинските природни ресурси. Те са построили на окупираната земя мрежа от пътища за ексклузивно еврейско ползване. Тях ги защитава армия, която много често си затваря очите пред заселническия тероризъм, а в някои от случаите съдейства за подобни престъпления, задържайки жертвите, а не престъпниците.

Съгласно доклада на ООН от месец октомври 2013 година, «от месец януари до месец август 2013 година, в сравнение със същия период за 2012 година, броя на произшествията, провокирани от «израелските» Сили за Сигурност, е нараснало четири пъти, доколкото военните подкрепят «заселниците» в техните нападения върху палестинци или участват в стълкновенията между палестинци и «заселници-колонисти».

 

Докладът на комисията на ООН по заселничествата твърди, че «съществува институционална дискриминация по отношение на палестинския народ, когато нещата опрат до избухване на насилие».

Заселниците –колонисти аи имат своя «съдебна» система, която съществено се отличава от тази, която е създала окупационната сила за палестинците.

В много редки случаи, когато делото преминава в до съдебни разбирателства, бива гледано в «граждански» съд под «израелска» юрисдикция. Това предвижда свобода и юридически гаранции, от които са лишени палестинците, дела на които се разглеждат във военните трибунали.

«Право на среща с адвокати, защита на подсъдимите в съда, максимално наказание по закон, условно-предсрочно освобождаване на осъдените – всичко това силно се отличава в двете съдебни системи, «израелската» предвижда за подсъдимите много по-голяма защита», – съобщава правозащитната организация «Бцелем».

«По този начин, двете различни съдебни системи се прилагат към два народа, живеещи на една и съща територия, националността на отделния човек определя системата и юрисдикцията, където ще бъде разглеждано делото му. Тази ситуация нарушава принципа на равенството за всички пред закона, особено, ако се отчете разместването на двете системи. Това също така нарушава принципа на териториалността, съгласно която единната съдебна система трябва да се прилага към всички хора, живеещи на една територия ».

По този начин, наказанията, на които се подлагат палестинците, стават несъпоставими с наказанията за «заселниците-колонисти». Например, последните никога не се подлагат на разпити, техните домове не се събарят. За живо запаленото палестинско детенце не е бил задържан нито един колонист, а на акциите от палестинци срещу «Израел» често отговарят с масови арести.

От друга страна, по новия закон палестинец може да попадне зад решетките за 20 години само за хвърляне на камъни. Още един нов закон предвижда насилствено хранене на палестинските арестанти обявили гладна стачка, протестиращи по този начин против нарушенията на техните права. Този закон беше приет, независимо от протестите на «Израелската » асоциация на лекарите, твърдящи, че насилственото хранене е равносилно на изтезанията.

Такива закони не удивляват, защото министър на « правосъдието» е дяснорадикалната екстремистка Аелет Шейкед, нееднократно заявяваща по страниците в социалните мрежи, че «целият палестински народ е враг», и искаща унищожаването му, «включително старци и жени, градове и села, собственост и инфраструктура».